Miten SAGA-malli toimii?

SAGA-mallissa pidetään lukuhetkiä 3–5-vuotiaiden lasten kanssa ja käydään mentalisaatiota tukevia keskusteluja dialogikorttien avulla. Mallia voi käyttää niin päiväkodissa kuin kotonakin ja sitä voi muokata omien tarpeiden mukaan. Lähtökohta on aina sama: SAGA-tuokioissa luetaan yhdessä ja kannustetaan lapsia pohtimaan satuhahmojen mahdollisia tunteita, ajatuksia tai aikomuksia.

Hanke perustuu kansainväliseen tutkimukseen satujen ja tunteisiin liittyvän keskustelun merkityksestä sosioemotionaaliseen ja kielelliseen kehitykseen. Tutkimusvaiheessa SAGA-malli toteutui näin: 

 • Järjestimme vanhempainiltoja, joissa kerroimme SAGA-mallista ja vuorovaikutteisen lukemisen merkityksestä.  
 • Valitsimme 3–5-vuotiaille lapsille sopivia satukirjoja ja tarinoita (15–20 kappaletta). 
 • Loimme jokaiselle kirjalle omat dialogikortit. Dialogikortit sisältävät kysymyksiä, joiden tarkoitus on kannustaa lapsia pohtimaan satuhahmojen mahdollisia tunteita, ajatuksia ja aikomuksia. 
 • Järjestimme SAGA-koulutuksia. Mukana olleiden päiväkotien henkilökunta sai koulutusta liittyen vuorovaikutteiseen lukemiseen, pohdiskelevaan työskentelytapaan, mentalisaatioteoriaan ja tutkimustietoon lasten sosioemotionaalisesta kehityksestä.
 • Päiväkodit pitivät SAGA-tuokioita pienryhmissä 10–12 viikon ajan. Henkilökunta luki satuja ja keskusteli niistä lasten kanssa dialogikorttien avulla.
 • Jokainen lapsi osallistui SAGA-tuokioihin noin kolme kertaa viikossa.
 • Järjestimme intervention aikana kaksi työpajaa, joissa henkilökunta sai jakaa ajatuksiaan ja esittää kysymyksiä. Henkilökunta sai myös halutessaan ohjausta menetelmän käyttöön.  

Kun haluatte pitää SAGA-tuokioita päiväkodissa:

 • Olette tervetulleita ilmoittautumaan SAGA-koulutukseen. 
 • Voitte valita tuokioihin esimerkiksi projektissa käytettyjä kirjoja tai muita haluamianne kirjoja 
 • Ladatkaa dialogikortit hankkeen verkkosivuilta. Voitte myös itse luoda uusia dialogikortteja. 
 • Suosittelemme, että pidätte SAGA-tuokioita ainakin 5–6 viikon ajan yhtäjaksoisesti, mutta tuokiot voivat hyvin jatkua pidempäänkin. Tutkimushankkeen aikana tuokioita jatkettiin 10–12 viikkoa.
 • Pitäkää SAGA-tuokiot enintään 7 lapsen ryhmissä, mutta mielellään vielä pienimmissä ryhmissä. Näin jokainen lapsi saa mahdollisuuden tulla kuulluksi ja kertoa ajatuksistaan.
 • Suosittelemme, että jokainen lapsi osallistuu SAGA-tuokioihin vähintään kolme kertaa viikossa. Tämä havaittiin tehokkaaksi tutkimuksen aikana. SAGA-tuokiot kestävät yleensä noin 15–20 minuuttia.
 • Voitte myös käyttää tunnekortteja (esim. Nallekortteja), jotka auttavat tunteiden tunnistamisessa ja nimeämisessä.
 • Voitte lukea saman kirjan monta kertaa tai valita jokaiselle tuokiolle uuden kirjan. Kirjan voi hyvin myös jakaa lyhyempiin osioihin.
 • Tehkää SAGA-tuokiosta oma aktiviteettinsa, sen sijaan, että lukisitte esimerkiksi lepohetken yhteydessä.  

Kun luette kotona lasten kanssa, voitte valita ehdottamiamme kirjoja ja saada dialogikorteista inspiraatiota yhteiseen pohdintaan.  

 • Alussa voi olla helpompaa valita kirja, johon on jo olemassa dialogikortti. Näin SAGA-malli tulee tutuksi ja saatte käsityksen siitä, minkä tyyppisiä kysymyksiä saduista voi esittää. 
 • Voitte valita myös muita kirjoja, esimerkiksi jonkin muun ehdottamamme kirjan, jo kotoa löytyvän kirjan tai lapsen lempikirjan.
 • Voitte myös ottaa mallia dialogikorteista ja keksiä omia kysymyksiä, esimerkiksi liittyen siihen, miltä jostakin satuhahmosta mahtoi tuntua tietyssä tilanteessa.
 • Lukiessanne voitte ensin lukea koko kirjan loppuun ja sitten keskustella siitä. Voitte myös pitää tauon yhden tai muutaman sivun jälkeen ja pohtia jotakin kysymystä. Voitte pysähtyä vaikeiden sanojen ääreen ja pohtia niiden merkityksiä. Lapset saattavat myös itse kysyä kysymyksiä, jolloin voitte pohtia niitä yhdessä. Usein satuhahmolla voi olla monia erilaisia ajatuksia ja tunteita, ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, vain lapsen kiinnostavia ajatuksia.
 • Tapa lukea yhdessä voi vaihdella sen mukaan minkä ikäinen lapsi on, ja kuinka pitkä lukemanne kirja on.
 • Suosittelemme, että pidätte SAGA-tuokioita niin usein kuin mahdollista – ääneen lukeminen tukee lasten kehitystä monella tapaa!