Julkaisuja ja esityksiä

Täältä löydät SAGA-tutkimukseen liittyviä julkaisuja ja esityksiä.
Julkaisuja

Martikainen, S., Linnavalli, T., & Kalland, M. (2024). Children’s health-related quality of life in early childhood education and care. European Early Childhood Education Research Journal, 1–16. Tästä julkaisuun

Martikainen, S., Kalland, M., Linnavalli, T., Kostilainen, K., Aittokoski, M., Reunamo, J., Vasileiou, Z., & Tervaniemi, M. (2023) Supporting social-emotional development in early childhood education and care – a randomized parallel group trial evaluating the impact of two different interventions. Scandinavian Journal of Educational Research. Tästä julkaisuun

Kalland, M., & Linnavalli, T. (2023). Associations Between Social-Emotional and Language Development in Preschool Children. Results from a Study Testing the Rationale for an Intervention. Scandinavian Journal of Educational Research, 67(5), 791–804 Tästä julkaisuun

Kalland, M., Linnavalli, T., & von Koskull, M. (2022). SAGA–supporting social-emotional development in early childhood education. The development of a mentalizing-based intervention. Education Sciences, 12(6), [409]. Tästä julkaisuun

Linnavalli, T., & Kalland, M. (2021). Impact of COVID-19 Restrictions on the Social-Emotional Wellbeing of Preschool Children and Their Families. Education Sciences, 11(8), [435]. Tästä julkaisuun 

Opinnäytetöitä

Tuominen, V. (2024). Multilingual children’s participation during shared reading: Examining child behaviour and the teacher’s role in facilitating participation. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto. Tästä julkaisuun

Belfrage, F. (2023). SAGA, mentaliserande arbetssätt för personal inom småbarnspedagogiken. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Tästä julkaisuun

Räike, M. (2023). Diskussioner om inre verklighet mellan lärare och barn under dialogbaserat läsande.  Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Tästä julkaisuun

Esityksiä

Kalland M. SAGA: 3-5 vuotiaiden lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukeminen jaetun tarinakerronan avulla. Kasvatustieteen päivät, 24.-25.11.2022, Oulu, Finland.

Martikainen S. Sosioemotionaalisen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa – Interventiotutkimus. Kasvatustieteen päivät, 24.-25.11.2022, Oulu, Finland.

Kalland M. SAGA – supporting social and emotional development in Early Childhood Education. Keynote and Workshop in Miradas – I Congreso Internacional sobre Calidad Educativa en la Primera Infancia, 22-23.5.2019, Lima, Peru. 

Lehtijuttuja

Lapsen Maailma (2024) Tunnetaitoja voi oppia saduista. Tästä julkaisuun

Helsingin Sanomat (2023) Tutkimus: Suomalaiset keinot saivat päiväkodin lapset auttamaan toisiaan. Tästä julkaisuun