Julkaisuja ja esityksiä

Täältä löydät SAGA-tutkimukseen liittyviä julkaisuja ja esityksiä.
Julkaisuja

Martikainen, S., Kalland, M., Linnavalli, T., Kostilainen, K., Aittokoski, M., Reunamo, J., Vasileiou, Z., & Tervaniemi, M. (2023) Supporting social-emotional development in early childhood education and care – a randomized parallel group trial evaluating the impact of two different interventions. Scandinavian Journal of Educational Research. Tästä julkaisuun

Kalland, M., Linnavalli, T., & von Koskull, M. (2022). SAGA–supporting social-emotional development in early childhood education. The development of a mentalizing-based intervention. Education Sciences, 12(6), [409]. Tästä julkaisuun

Kalland, M., & Linnavalli, T. (2022). Associations between social-emotional and language development in preschool children. Results from a study testing the rationale for an intervention. Scandinavian Journal of Educational Research. Tästä julkaisuun

Linnavalli, T., & Kalland, M. (2021). Impact of COVID-19 Restrictions on the Social-Emotional Wellbeing of Preschool Children and Their Families. Education Sciences, 11(8), [435]. Tästä julkaisuun 

Opinnäytetöitä

Belfrage, F. (2023). SAGA, mentaliserande arbetssätt för personal inom småbarnspedagogiken. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Tästä julkaisuun

Räike, M. (2023). Diskussioner om inre verklighet mellan lärare och barn under dialogbaserat läsande.  Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Tästä julkaisuun

Esityksiä

Kalland M. SAGA: 3-5 vuotiaiden lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukeminen jaetun tarinakerronan avulla. Kasvatustieteen päivät, 24.-25.11.2022, Oulu, Finland.

Martikainen S. Sosioemotionaalisen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa – Interventiotutkimus. Kasvatustieteen päivät, 24.-25.11.2022, Oulu, Finland.

Kalland M. SAGA – supporting social and emotional development in Early Childhood Education. Keynote and Workshop in Miradas – I Congreso Internacional sobre Calidad Educativa en la Primera Infancia, 22-23.5.2019, Lima, Peru. 

Lehtijuttuja

Lapsen Maailma (2024) Tunnetaitoja voi oppia saduista. Tästä julkaisuun

Helsingin Sanomat (2023) Tutkimus: Suomalaiset keinot saivat päiväkodin lapset auttamaan toisiaan. Tästä julkaisuun