Koulutukset

Olemme kehittäneet erityisesti varhaiskasvatuksen henkilökunnalle suunnatun SAGA-koulutuksen osana SAGA-projektia. Koulutukseen voi tulevaisuudessa ilmoittautua tämän sivun kautta. Koulutukset järjestetään suomeksi ja ruotsiksi.
Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnalle, mutta se sopii myös iltapäivätoiminnassa työskenteleville ja kirjastojen satutuokioiden pitäjille.  

Sisältö

SAGA-koulutus on kaksipäiväinen. Koulutus kestää 3 x 45 minuuttia / koulutuspäivä. Ensimmäinen päivä on teoriapainotteinen ja siinä käsitellään mm. seuraavia teemoja: 

  • Lasten sosioemotionaalinen kehitys 
  • Omien tunteiden ja käyttäytymisen säätely 
  • Sosioemotionaalisen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa 

Toinen päivä käsittelee vuorovaikutteista lukemista lasten kanssa ja SAGA-mallin toimintaa käytännössä. Koulutuksessa myös harjoitellaan menetelmän käyttöä esimerkkisadun avulla. 

Ilmoittautuminen

Tiedotamme verkkosivuillamme, kun SAGA-koulutukseen on mahdollista ilmoittautua.