Tähtijengin toinen osa on julkaistu!

Tähtijengi on maksuton äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalikokonaisuus alakouluun. Sarjan toinen, 3.- ja 4.-luokkalaisille suunnattu, osa on nyt kaikkien saatavilla ja vapaasti kopioitavissa oppilaille.

Tähtijengin harjoituskirja 3-4 sisältää harjoituksia sanatasolta kokonaisiin teksteihin. Kirjan harjoituksissa painottuvat erityisesti tekstilajien lukutaidon ja ymmärtävän lukemisen harjoittelu ja tekstintuottamisen taidot. Kielioppiasioista keskiössä ovat sanaluokkien tunnistaminen, verbin ja nominin taivutus sekä astevaihtelu. Kuten kaikissa Tähtijengi-kirjoissa, tässäkin osassa painotetaan myös sanastoa.

Teemoina kirjassa ovat Kaikkien koulu, Monenlaiset juhlat sekä Meidän Suomi. Tehtävät on eriytetty suomen kielen taitotason mukaan ja ne huomioivat erityisesti suomea toisena kielenä opiskelevat. Monikielisyys on Tähtijengissä näkyvä teema.

Materiaali on tuotettu Opetushallituksen rahoituksella Helsingin yliopiston ja Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n yhteisessä Kulttuuri-, katsomus ja kielitietoinen perusopetus KUPERA-hankkeessa.