Tähtijengi-oppimateriaali kielitietoiseen opetukseen on valmis!

Tähtijengi on maksuton ja netistä helposti tulostettava suomen kielen oppimateriaali perusopetuksen alaluokille.

Tähtijengi koostuu kolmesta kirjasta; 1.-2.-luokkalaisille, 3.-4.-luokkalaisille ja 5.-6.-luokkalaisille on valmistettu omat kokonaisuutensa. Viimeinenkin Tähtijengin kirja on nyt julkaistu ja monipuolisia harjoituksia löytyy nyt kaikille alakoululaisille!

Tähtijengin lähtökohta on kielitietoisuus, joka näkyy kirjojen rakenteessa, tehtävätyypeissä, teemoissa ja siinä, että Tähtijengi iloitsee koulujen monikielisyydestä ja kannustaa kaikkien kielten resurssien huomioimiseen ja laajentamiseen. Tähtijengin harjoituksissa painotetaan sanastoa, suomen kielen rakenteita, tekstilajien erottamisen ja luetunymmärtämisen sekä tekstin tuottamisen taitoja. Tehtävien teemat on suunniteltu niin, että ne tukevat myös muiden oppiaineiden sisältöjä. Tähtijengin kolmannessa kirjassa on tehtäviä sanatasolta kokonaisiin teksteihin.

Tähtijengi kuuluu kaikille!

Tähtijengin harjoitukset on eriytetty niin, että niitä voi käyttää erilaisilla suomen kielen pohjataidoilla. Eriyttävän luonteensa vuoksi Tähtijengi sopii kaikille oppilaille, ja siinä on huomioitu myös suomi toisena kielenä ja valmistavan opetuksen oppilaat. Tähtijengissä lasten monikielisyys on näkyvä teema. Kirjat ovat jaettu teemojen mukaan kolmeen eri osaan. Osiot koostuvat samanlaisista tehtävätyypeistä, joten oppilaat omaksuvat tehtävänannot helposti.

Tähtijengin tehtävät löytyvät myös tehtävätyypittäin eriteltyinä ja listattuna internetistä, jolloin materiaalista on helppo valita juuri omille oppilaille sopivat harjoitukset. Tehtävätyyppejä ovat esimerkiksi sanastotehtävät, ristikot ja ruudukot sekä moninaiset luetunymmärtämisen harjoitukset.

Materiaali on tuotettu Opetushallituksen rahoituksella Helsingin yliopiston ja Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n yhteisessä Kulttuuri-, katsomus ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankkeessa.