KUPERA-hanke kiittää Educa-kävijöitä!

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hanke esitteli hankkeessa valmistuvaa uutta materiaalia Educa 2020 -messuilla. KUPERA kiittää kaikkia messuosastolla vierailleita ja paneelikeskusteluun osallistuneita.

Vuosittain järjestettävä opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa keräsi tammikuun lopulla Helsingin Messukeskukseen 19 338 kävijää. Heistä osa vieraili myös Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankkeen messuosastolla ja tutustui siellä hankkeessa tuotettaviin uusiin opetusmateriaaleihin sekä materiaalien tekijöihin. Messuständillä oli myös mahdollisuus keskustella hankkeessa tehtävästä tutkimuksesta arviointi- ja tutkimushankkeen tutkijoiden kanssa.

KUPERA-hankkeen Educassa järjestämä paneelikeskustelu viritti keskustelun kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen opetuksen vahvistamisen mahdollisuuksista. Aiheesta keskustelemassa olivat UNESCO-professori Arto Kallioniemi, katsomusaineiden didaktiikan yliopistonlehtori Marjaana Kavonius, tutkijatohtori Saija Benjamin, Romaninuorten neuvoston puheenjohtaja Leif Hagert, projektisuunnittelija Tanja Viinikainen ja monikielinen ohjaaja Mukhtar Abib. Panelistien puheenvuorot avasivat näkökulmia muun muassa siihen, kuinka moninainen koulu voisi parhaiten tukea lapsen ja nuoren identiteetin kehittymistä ja oppimista, tarjota turvallisen tilan keskustelulle ja maailman ilmiöiden ihmettelylle sekä vahvistaa niin nyt kuin tulevaisuudessakin välttämättömiä dialogitaitoja. Kysymykset ovat tässä ajassa ajankohtaisia, ja keskustelu niiden tiimoilta varmasti jatkuu. KUPERA-hankkeen tavoitteena on tarjota konkreettisia välineitä kysymysten käsittelyyn hankkeessa tuotettujen materiaalien ja tutkimuksen kautta.

KUPERA-hanke julkistaa kevään 2020 mittaan hankkeessa tuotettua maksutonta materiaalia kasvattajien ja opettajien työn tueksi. Tammikuun 2020 alussa julkaistu verkkoportaali Dialogikasvatus.fi sekä Educassa julkistettu Tähtijengi-oppimateriaalin harjoituskirja 1-2 ovat ensimmäiset julkaistut materiaalit. Keväällä osoitteessa dialogikasvatus.fi/tahtijengi julkaistaan Tähtijengi-harjoituskirjat 3-4 ja 5-6. Dialogikasvatus-verkkoportaalissa julkaistaan kevään kuluessa myös hankkeessa tuotettu uusi oppimateriaali kulttuuri- ja katsomustietoisen opetuksen vahvistamiseen. Maaliskuussa 2020 osoitteessa mooc.helsinki.fi avautuu kaikille avoin ja maksuton Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus -verkkokurssi (5 op), joka löytyy myös Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kevään ja kesän opintotarjonnasta.