Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen liittyvien käsitteiden moninaisuus -työpaja 21.8.2019

Kulttuuri- katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA, Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa ja Growing Up Radical? järjestävät tutkijoille ja alan asiantuntijoille suunnatun kutsukäsitetyöpajan 21.8.2019. Käsitteiden joukko ja niiden määritelmät vaihtelevat eri asiakirjoissa, tutkimusjulkaisuissa ja kentällä laajasti. Nyt on aika selventää ja koota yhteen ajatuksia suomalaisen kasvatustieteen käytössä olevien käsitteiden määritelmistä.

Päivän aikana käydään läpi innostavia keskusteluja ja osallistavia työpajoja. Työpajat on suunnattu opetus- ja kasvatusalan tutkijoille ja aktiivisille toimijoille, jotka kohtaavat työssään kulttuurien, katsomusten ja kielten moninaisuutta sekä erilaisiin ääri-ideologioihin liittyviä ilmiöitä. Työpajan ajatukset jaetaan kaikkien osallistujien kesken ja käsitteiden käsittelyä hyvä jatkaa myöhemmin myös muissa tilaisuuksissa.

PÄIVÄN TAVOITE: 

  • Selkeyttää ja yhdenmukaistaa opetustoimessa ja kasvatusalalla käytettäviä käsitteitä 
  • Käsitteiden kontekstualisoiminen suomalaisen kasvatuksen kentälle 
  • Käsitteiden käytettävyyden ja ymmärrettävyyden parantaminen 
  • Keskustelu ja määritelmien päivittäminen 

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA-hanke, Growing Up Radical-hanke ja Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa-hanke, Helsingin yliopisto  

Marja Tamm, seminaarin puheenjohtaja ja Anita Jantunen, suunnittelutoimikunnan puheenjohtaja

Lisätietoja: Anita Jantunen, projektisuunnittelija, anita.jantunen@helsinki.fi