Tähtijengi

Tähtijengi on äidinkielen ja kirjallisuuden eriyttävä oppimateriaali alakouluun, joka huomioi erityisesti suomi toisena kielenä - ja valmistavan opetuksen oppilaat.

Tähtijengi-oppimateriaali on suomen kielen harjoituskirjasarja, jonka harjoitukset ovat eriytetty oppilaan suomen kielen taitotason mukaan. Tästä syystä materiaalia voidaan käyttää sekä äidinkielen ja kirjallisuuden että suomi toisena kielenä -oppitunneilla. Materiaali sopii hyvin myös valmistavaan opetukseen. Tähtijengin kanssa harjoitellaan suomen kielen rakenteita, sanastoa sekä luetun ymmärtämistä ja tekstin tuottamisen taitoja. Koska Tähtijengi kuuluu kaikille, on opettajan helppo valita jokaiselle luokan oppilaalle materiaalia samasta paikasta.

 Tähtijengi-oppimateriaalikokonaisuusta löydät suomen kielen harjoitus kirjat 1-2, 3-4 ja 5-6. luokille. Materiaali on saatavilla maksutta Dialogikasvatus.fi-verkkoportaalissa.