Dialogikasvatus.fi

KUPERA-hanke tuottaa monipuolisen ja eri lähteistä materiaalia koostavan verkkoportaalin kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen opetuksen tueksi

. Portaali on julkaistu verkko-osoitteessa www.dialogikasvatus.fi.

Dialogikasvatus-sivusto tarjoaa opetusmateriaalia ja ajankohtaista tietoa kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen kasvatuksen tueksi. Dialogikasvatus-portaaliin koottu, eri toimijoiden tuottama materiaali soveltuu dialogitaitojen harjoitteluun kasvatukseen ja opetukseen eri ikäisille. Sopivan materiaalin löytämisen helpottamiseksi materiaalit on jaoteltu kuuden pääteeman alle ja käytössä on myös haku-toiminto. Teemat ovat:

  • Moninaisuus arjessa ja juhlassa
  • Lapsen ja nuoren identiteetin tukeminen
  • Uskonto- ja katsomusdialogi
  • Haastavien tilanteiden kohtaaminen
  • Tähtijengi - kielen supersankarit
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Sivuilla on myös tietoa ajankohtaisista koulutuksista ja muista ajankohtaisista kuulumisista dialogikasvatuksen kentällä.

Verkkoportaali on toteutettu yhdessä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n kasvatustyöryhmän kanssa. Hankeajan päättymisen jälkeen 1.7.2020 alkaen Dialogikasvatus-portaalia ylläpitää Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry.

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Marja Laine, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry

marja.laine@kulttuurifoorumi.fi

projektisuunnittelija Niina Putkonen, Helsingin yliopisto

niina.putkonen@helsinki.fi