Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen koulu: yhteisöllisyys, opetus ja arviointi MOOC (5 op)

Kurssi on KUPERA-hankekokonaisuuteen kuuluvan KUKAKI-hankkeen järjestämä yliopistotasoinen kurssi

. Olemme pyrkineet kurssin materiaaleissa huomioimaan monipuolisesti eri näkökulmia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuteen sekä moninaisuuden huomioimiseen koulussa ja opetusmateriaaleissa.

Kurssin keskeiset tavoitteet:

  • tukea opettajan oman ja kouluyhteisön kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen pedagogisen osaamisen vahvistamista opetuksessa ja arvioinnissa
  • antaa osallistujille eväitä OPS:n laaja-alaisen osaamisen L2-tavoitteiden (kulttuuriosaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu) huomioimiseen opetuksessa
  • tarjota kriittistä kukaki-tietoisuuden näkökulmaa oppimateriaaleihin ja niiden käyttöön.
  • tarjota tutkimuspohjaa ja käytännön näkökulmaa yhdistäviä vinkkejä monikielisen pedagogiikan ja kielitietoisen oppimisen tuen toteuttamiseen
  • tukea yhdenvertaisuutta kouluyhteisössä

Kurssin suorittaminen ja aikataulu

Kurssi on avoinna 1.9.–7.12.2021. Kurssin kaikkia osasuorituksia (tehtäviä ja vertaisverkkokeskusteluja) voit tehdä ja palauttaa omaan tahtiisi ja oman aikataulusi mukaan koko kurssin aukiolon ajan. Kaikkien suoritusten tulee olla palautettuina 7.12.2021. Halutessasi voit käyttää oman kurssin suoritusaikataulusi suunnittelemiseen tämän osion lopussa liitteenä olevaa "Oma kurssisuunnitelmani" -lomaketta (täytettävä PDF-dokumentti, jonka voi ladata omalle koneelleen).

Suorittaaksesi kurssin onnistuneesti sinun tulee

  1. tutustua kurssikirjallisuuteen ja kurssialustan materiaaleihin (tekstit, videot ja podcastit)
  2. osallistua kurssin vertaisverkkokeskusteluihin (2 kpl) kirjallisesti niille varatuilla keskustelualueilla tällä kurssialustalla

Kurssin 1. vertaisverkkokeskustelun voit halutessasi suorittaa kirjallisen suorituksen sijaan saapumalla keskustelupajaan Zoomissa 23.9. klo 18.00–19.00 keskustelemaan muiden osallistujien ja kouluttajien kanssa annetusta aiheesta. Keskustelupajaan ei tarvitse ilmoittautua, vaan voit vain saapua keskustelemaan keskustelun kohdalla olevasta linkistä. Tutustu ennen keskustelupajaa kurssin 2. osion materiaaleihin. Keskustelupajaa vetää joku kouluttajistamme, joka merkitsee työpajaan osallistuneille 1. vertaisverkkokeskustelun suoritetuksi.

3. tehdä kurssitehtävät (4 kpl) ja palauttaa ne viimeistään ti 7.12.2021Kurssitehtävät 2–4 voi tehdä joko yksilötyönä tai halutessaan parin kanssa yhdessä, jos osallistuu kurssille esimerkiksi kollegan tai opiskelutoverin kanssa. Parityöhön laitetaan molempien siihen osallistuneiden nimi, ja molempien tulee palauttaa työ kurssialustalle, jotta alustalle jää molempien kohdalle merkintä työn suorittamisesta. Tehtävä 1 on yksinomaan yksilötehtävä, koska siinä pohditaan omia lähtökohtia.


Tehtävien vastauksiin ei tarvitse merkitä lähdeviitteitä, mutta vastauksissa tulee hyödyntää jollain tavalla kurssimateriaalien ja -kirjallisuuden sisältöjä sekä reflektoida omia ajatus- ja toimintamalleja.

Ilmoittautuminen ja kurssialusta

Ilmoittautuminen 15.11.2021 mennessä tästä linkistä.

Saat ohjeet kurssialustalle kirjautumiseen vahvistusviestissä. Tervetuloa mukaan!

Kurssitodistus

Kurssin suorituksesta saa 5 opintopisteen sähköisen todistuksen. Kurssin päättymisen ja kurssisuoritusten koonnin jälkeen suorittaneille lähetetään sähköpostiin linkki, jonka kautta he saavat sähköisen todistuksensa.

Helsingin yliopiston opiskelijat: kurssisuorituksen hyväksilukeminen yliopisto-opintoihin

Kurssi on hyväksytty Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kandiohjelman valinnaisten opintojen tarjottimelle kasvatustieteen erikoiskurssina. Jos olet Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija ja haluat tämän kurssisuorituksen osaksi yliopisto-opintojasi, lähetä ennen kurssin päättymistä pyyntö tästä kurssin kouluttajatiimin yhteiseen sähköpostiosoitteeseen (kupera-info@helsinki.fi).