Webinaareja kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen ja kouluyhteisön kehittämiseen

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisia lähestymistapoja eri aineiden opetukseen ja kouluyhteisön kehittämiseen

Tervetuloa mukaan maksuttomiin ja kaikkien eri oppiaineiden opettajille, rehtoreille ja oppikirjailijoille suunnattuihin webinaareihimme, joissa keskustelemme kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisten opetus- ja arviointimateriaalien valinnasta, laatimisesta ja käytöstä perusopetuksessa.

Webinaarit järjestetään huhtikuussa 2021.

Webinaareissa tarkastelemme kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuutta eri näkökulmista sekä tutkimustiedon että konkreettisten esimerkkien kautta. Osallistujat saavat vinkkejä kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisten (kukaki) opetusmateriaalien laadintaan ja arviointiin sekä pääsevät keskustelemaan muiden opettajien ja kouluttajiemme kanssa.

Webinaarit järjestää Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA ja ne pohjautuvat Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -arviointi- ja tutkimushankkeessa 4.3.2021 julkaistuihin tutkimustuloksiin ja suosituksiin.

Webinaarien tavoitteena on tukea kouluyhteisön kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen pedagogisen osaamisen vahvistamista opetuksessa ja arvioinnissa. Koulutus antaa eväitä OPS:n laaja-alaisen osaamisen L2-tavoitteiden (kulttuuriosaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu) huomioimiseen opetuksessa. Tavoitteena on tukea yhdenvertaisuutta kouluyhteisössä ja tarjota kriittistä kukaki-tietoisuuden näkökulmaa oppimateriaaleihin ja niiden käyttöön.

1. webinaari: Kulttuuri, katsomus ja kieli kouluyhteisön kehittämisen käsitteinä ja moninaisuuden huomioiminen kouluyhteisössä

ke 31.3.21 klo 14.15–15.30 Anita Jantunen ja Henri Satokangas

2. webinaari: Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisten opetusmateriaalien valinta, muokkaus ja käyttö sekä monikielinen pedagogiikka

  ke 8.4.21 klo 14.15–15.30 Salla-Maaria Suuriniemi ja Kaarina Karasti

3. webinaari: Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden huomioiminen eri oppiaineiden arvioinnissa ja oppimisen tuen toteuttamisessa

ke 21.4. klo 14.15–15.30 Marja Tamm ja Katri Kuukka (Opetushallitus)