Katsomusdialogi koulun arjessa (5 op)

Katsomusdialogi koulun arjessa -kurssilla käydään läpi niin tutkimuspohjaista tietoa kuin käytännön taitoja dialogisuuden harjoittamisesta oppitunneilla ja koulun toiminnassa.
Kurssin sisältö

Katsomusdialogi koulun arjessa -kurssi on suunnattu erityisesti perusopetuksen opettajille mutta se sopii kaikille opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle. Koulutus on maksuton.

Kurssi järjestetään 2.9.–15.12. syksyllä 2024. Lisäksi kurssi järjestetään uudelleen 15.1.–15.4. keväällä 2025.

Kurssi toteutetaan verkkokurssina, jonka lisäksi tarjotaan syksyn aikana viisi hybriditilaisuutta. Voit osallistua hybridikoulutuksiin paikan päällä tai verkossa etäyhteydellä. Löydät hybriditilaisuuksien aikataulut ja lisätiedot alapuolelta.

Koulutus koostuu viidestä yhden opintopisteen pituisista koulutusosioista:

  1. Minä, katsomukset, katsomuslukutaito ja dialogitaidot                                                        
  2. Katsomusdialogi opetuksessa                                                                                                  
  3. Katsomusdialogi huoltajien ja koulua ympäröivän katsomuksellisuuden kanssa              
  4. Katsomusten näkyminen koulun arjessa, Suomessa ja maailmalla                             
  5. Katsomusdialogi, viheliäiset aiheet ja ristiriitatilanteet

Jokaiseen moduuliin sisältyy osallistuminen hybriditilaisuuteen etänä tai läsnä. Tilaisuuksissa muun muassa dialogipedagogiikan huippuasiantuntijat sekä katsomuskasvattajat tuovat ajankohtaista tutkimustietoa kasvatus- ja opetustyön tueksi. Löydät lisätietoa hybridikoulutuksista tämän osion alapuolelta. Lisäksi jokaisessa moduulissa on aihepiiriin liittyviä osasuorituksia, joista muodostuu osallistujalle konkreettinen osaamisportfolio oman työn ja kouluyhteisön kehittämistä varten. Tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä.  

Katsomusdialogi koulun arjessa -täydennyskoulutus on Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn tuottama ja Opetushallituksen rahoittama.

Kurssista saa halutessaan todistuksen. Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat voivat sisällyttää kurssin omiin opintoihinsa.

Kurssia voi suorittaa sen aukiolon ajan vapaasti omaan tahtiin ja oman aikataulun mukaan. Hybridikoulutusten päivämäärät löydät alapuolelta. Kurssille voi ilmoittautua 13.11. asti. Huomaathan, että hybridikoulutuksiin on erillinen ilmoittautumislinkki seuraavassa osiossa.

Hybridikoulutukset

Kurssiin sisältyy hybridikoulutusten sarja. Se sisältää viisi hybridiluentoa eri paikkakunnilla, joihin voi osallistua paikan päällä tai Zoomissa. Voit osallistua haluamillesi luennoille, vaikka et osallistuisi kurssille.

 

18.9. Vantaa - Minä, katsomukset, katsomuslukutaito ja katsomusdialogitaidot  

Katsomuslukutaito on tärkeä kansalaistaito, joka antaa ihmisille kyvyn tulkita ja tunnistaa uskontoja ja muita katsomuksia sekä julkisessa tilassa että yksilöiden ja yhteisöjen arjessa. Koulutuksessa käsitellään muun muassa yksilöiden ja kouluyhteisön katsomusdialogisuuden rakentumista ja kehittymistä. Työpajatyöskentelyssä pohditaan opettajan oman katsomuslukutaidon edistämistä ja katsomusdialogin toteuttamista omassa työssä. 

Kouluttajat: professori Arto Kallioniemi ja väitöskirjatutkija Heidi Rautionmaa ja väitöskirjatutkija Selja Koponen.

10.10. Espoo - Katsomusdialogi opetuksessa 

Koulutuksessa käsitellään muun muassa, kuinka opettaja voi ohjata oppilaitaan rakentavaan katsomusdialogiin ja miten dialogisuuden saa luonnolliseksi osaksi omaa opetusta. Työpajatyöskentelyssä jaetaan hyviä käytänteitä ja pohditaan yhdessä dialogia edistäviä menetelmiä. 

Kouluttajat: islamin opettaja Saarah Korpi ja luokanopettaja Sari Hajar Sorsa sekä väitöskirjatutkija Heidi Rautionmaa.

23.10. Turku - Katsomusdialogi huoltajien ja koulua ympäröivän katsomuksellisuuden kanssa 

Koulutuksessa käsitellään sitä yhteistyötä, jota opettajat ja muu koulun henkilökunta tekevät oppilaiden huoltajien kanssa katsomukselliset kysymykset ja ratkaisut huomioon ottaen. Mitkä asiat saattavat tuoda katsomuksellisia haasteita ja miksi? Työpajassa käydään läpi joitakin hyväksi havaittuja käytänteitä tilanteissa, joissa käydään kriittistä dialogia koulua ympäröivän katsomuksellisuuden kanssa. 

Kouluttajat: tutkimusjohtaja Marja Tiilikainen ja väitöskirjatutkija Heidi Rautionmaa.

5.11. Helsinki - Katsomusten näkyminen koulun arjessa, Suomessa ja maailmalla 

Tämä koulutusosio käsittelee monikatsomuksellista kenttää yleisesti yhteiskunnan mutta myös koulun näkökulmasta. Koulutuksessa esitellään esimerkiksi Suomen uskonnollinen kirjo uusimman evankelis-luterilaisen kirkon nelivuotisraportin mukaan (31.10.24). Työpajatyöskentelyssä pohditaan, mikä merkitys maassamme vaikuttavilla uskonnoilla ja muilla katsomuksilla on koulun dialogisuuden toteuttamisessa. Tapahtuma on samalla tutkimuskoordinaattori Jussi Sohlbergin 60-vuotisjuhlaseminaari ja Heidi Rautionmaan kansainvälisen uskontodialogitoiminnan 25-vuotisjuhla. 

Kouluttajat: tutkimuskoordinaattori Jussi Sohlberg, väitöskirjatutkija Heidi Rautionmaa ja väitöskirjatutkija Selja Koponen. 

14.11. Tampere - Katsomusdialogi ja viheliäiset aiheet ja ristiriitatilanteet 

Koulutusosiossa käydään läpi, miten eri tavoin ajattelevien oppilaiden kanssa pohditaan totuuskysymyksiä, elämäntapoihin sekä arvoihin liittyviä vaikeita kysymyksiä sekä oikeassa olemisen vaadetta ja epävarmuuden sietämistä. Miten vaikeista aiheista voidaan keskustella rakentavasti ja reflektoiden? Työpajatyöskentelyssä avataan elämäntapojen moninäkökulmaisuutta samalla pohdiskellen, mikä on yhteisesti kestävää ja hyvää kouluarkea kaikille. 

Kouluttajat: tutkija Tuukka Tomperi ja väitöskirjatutkija Heidi Rautionmaa. 

 

Palautetta kursseistamme

Olemme saaneet paljon positiivista palautetta aiemmista kursseistamme ja kehitämme kurssejamme aina eteenpäin! Tässä opiskelijoidemme ajatuksia.

Olen oppinut kurssilla todella paljon rauhankasvatuksesta ja kestävästä tulevaisuudesta. Monet teemat olivat minulle ennestään tuttuja, mutta kurssilla todella syvennyttiin rauhankasvatuksen aiheisiin. - - Oivalsin, että voin pedagogina sijoittua myös muuhun työhön kuin perusopetukseen. Tämä on ehdottomasti ollut yksi opintojeni mielenkiintoisimmista ja antoisimmista kursseista!

Kurssilla oivalsin, että rauhankasvatus lähtee pienistä asioista ja opettaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa rauhankulttuurin rakentamiseen. 

Kaipasin lisää tietoa ja konkreettisia työkaluja työhöni näiden aiheiden osalta ja niitä sain! Kurssi on ollut antoisa ja täynnä tärkeää asiaa. Olen kerännyt talteen valtavan määrän kiinnostavaa aineistoa johon palata vielä vuosia eteenpäin. Lisäksi sain uusia ideoita niin työhöni kuin toimintatapoihinikin, luokassa ja koko koulun tasolla. 

Monipuolisia tehtäväkokonaisuuksia, jossa opittuja asioita voi hyödyntää omassa työelämässä.  

Vastuuhenkilöt