Arviointi- ja tutkimushanke

KUPERA-hankkeessa on tutkittu, miten kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuus näkyy perusopetuksen oppimateriaaleissa ja miten opetusta ja oppimateriaaleja voitaisiin kehittää. Tutkimuksen tulokset on esitetty raportissa ja sen pohjalta on laadittu suosituksia kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuuden huomioimiseen opettajille, rehtoreille ja oppikirjojen laatijoille.
Arviointi- ja tutkimushanke

Valtakunnallinen kyselytutkimus toteutettiin vuonna 2020.

Hankkeen johtajana toimi projektipäällikkö Marja Tamm. Väitöskirjatutkijat Henri Satokangas, Salla-Maaria Suuriniemi ja projektisuunnittelija Anita Jantunen tutkivat hankkeessa kielitietoisuuteen ja monikielisyyteen liittyviä kysymyksiä sekä kulttuurien ja katsomusten esitystapoja oppikirjoissa. Hankkeen vastuullisina tutkijoina toimivat professori Arto Kallioniemi ja professori Risto Hotulainen.

KUPERA tutkimus- ja arviointihanke toteutettiin Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAssa yhteistyössä kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien kanssa.

KUPERA-raportti
Julkistustilaisuus 4.3.2021