Tutkimusyhteistyö

KUPERA tutkimus- ja arviointihanke toteutetaan Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAssa yhteistyössä kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien kanssa

.

KUPERA-tutkimus- ja arviointihanke tekee tutkimusyhteistyötä seuraavien tahojen kanssa

  • Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA (johto ja koordinointi) ja kasvatustieteellisen tiedekunnan muut tutkimusryhmät
  • Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta
  • Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta
  • Itä-Suomen yliopisto