Arviointi- ja tutkimushanke

KUPERA arviointi- ja tutkimushankkeessa tarkasteltiinperusopetuksen kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuutta oppikirjojen ja kyselyvastausten avulla.

KUPERA-hanketta johtaa HEAn projektipäällikkö Marja Tamm. Väitöskirjatutkijat Henri Satokangas, Salla-Maaria Suuriniemi ja projektisuunnittelija Anita Jantunen tutkivat hankkeessa kielitietoisuuteen ja monikielisyyteen liittyviä kysymyksiä sekä kulttuurien ja katsomusten esitystapoja oppikirjoissa. Hankkeen vastuullisina tutkijoina toimivat professori Arto Kallioniemi ja professori Risto Hotulainen.

Arviointiryhmä, KUPERA-tutkimus- ja arviointihanke

 • puheenjohtaja, professori Arto Kallioniemi, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • sihteeri, projektipäällikkö Marja Tamm, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA
 • yliopistonlehtori Maria Alholm, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • professori Pirjo Hiidenmaan, Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • apulaisprofessori Risto Hotulainen, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA
 • projektisuunnittelija Anita Jantunen, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA
 • yliopistonlehtori Marjaana Kavonius, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • yliopistonlehtori Saila Poulter, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • yliopistonlehtori, dosentti Eero Salmenkivi, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • väitöskirjatutkija Henri Satokangas, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA
 • väitöskirjatutkija Salla-Maaria Suurniemi, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA
 • professori Liisa Tainio, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto