Kasvatus 1/2023: Suomalainen (perus)koulutus kriisissä?

Suomella on lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin suhteen paljon pelissä. Tulevaisuutemme riippuu lasten ja nuorten valmiudesta rakentaa hyvää elämää, oppia ja luoda uutta, toteuttaa itseään sekä rakentaa hyvinvoivia yhteisöjä ja yhdenvertaista yhteiskuntaa. Viimeaikaiset kansainväliset oppimistulosvertailut osoittavat kuitenkin maamme oppimistulosten heikentyneen sekä alueellisten ja oppimisryhmien välisten erojen kasvaneen. Myös lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt, mikä näkyy esimerkiksi psykiatrisen hoidon piirissä olevien lasten ja nuorten määrän kasvamisena puolella viimeisen kymmenen vuoden aikana. On perustelua todeta: meillä on ongelma, johon on syytä löytää ratkaisuja.

Lue SchoolWell-konsortion johtajan Kirsi Pyhällön koko pääkirjoitus Kasvatus-lehden 1/2023-numerossa.