Ihmiset

Hankkeen tutkijaryhmä koostuu kulttuuriperintöön, museoihin, affekteihin ja etnografiaan erikoistuneista etnologeista.
Pia Olsson

Olen ihmisten arjen kokemuksista ja niiden merkityksellistämisestä kiinnostunut etnologi. Kulttuuriperintöä olen aiemmassa tutkimuksessani lähestynyt muun muassa tarkastelemalla kansatieteelisiä kyselyjä ja niiden merkitystä kulttuuriperinnön määrittelyprosessissa. Kokoelmien kosketus -hankkeessa vastaan erityisesti osuudesta, jossa pohdimme kokoelmien herättämiä tunteita museoyleisöissä ja näiden tunteiden vaikutusta osallisuuden tai osattomuuden kokemuksiin.

Anna Rauhala

Olen materiaalisesta kulttuurista, kulttuuriperinnön rakentumisesta ja siihen liittyvistä prosesseista kiinnostunut etnologi. Vuonna 2019 julkaistussa väitöskirjassani Neulonnan taito, tutkin neulontaan liittyviä yksilö- ja yhteiskuntatason merkityksiä sekä valta-asetelmia Suomessa 1800-luvun lopulta nykypäiviin. Tutkimuksessani tarkastelin myös museokokoelmien kartuttamisen prosesseja sekä kokoelmien välittämää perinnekuvaa. Kokoelmien kosketus -hankkeessa syvennyn erityisesti kulttuuriperinnön mahdollisuuksiin tuottaa omia ja yhteisiä osallisuuden kokemuksia ja ymmärrystä vieraasta kulttuurista sekä toimia siltana uuteen kulttuuriympäristöön kotiutumiselle. 

Inkeri Hakamies

Olen saanut etnologin koulutukseni Helsingin yliopistossa, mistä väittelin tohtoriksi syksyllä 2021. Miellän itseni myös osittain museologiksi, ja museoissa minua kiinnostavat etenkin tarinat ja ihmiset kulissien takana. Syvennyin näihin teemoihin myös omassa väitöskirjassani, joka käsitteli museotyön ja museokäytäntöjen muutosta Suomessa 1900-luvun loppupuolella. Kokoelmien kosketus -hankkeessa vastuullani on museotyöntekijöiden näkökulman tarkastelu.

Johanna Pohtinen

Väittelin etnologiasta tohtoriksi keväällä 2023 Turun yliopistosta. Tutkimusaiheenani oli suomalainen kinky-yhteisö yhteenkuuluvuuden tunteen, arjen ja tunnekokemusten, eli affektien näkökulmista. Tällä hetkellä minua kiinnostaa perehtyä lisää affekteihin ja siihen, miten ne liittyvät kulttuuriperintöön.