Kokoelmien kosketus: Museot tunnetyön kenttänä

Miltä tuntuu raottaa museon kokoelmatiloissa pahvilaatikon kantta, availla silkkipaperikääreitä ja nostaa sieltä esiin historian todistusaineistoa? Miten sitä tulisi koskea? Miten monien käsien kautta se on laatikkoon päätynyt?

Miltä tuntuu, kun tunnistaa museon arkistoista oman isoisänsä tai oman kotiseutunsa, tai pääsee näyttelyssä osoittamaan: ”Tuota esinettä minäkin olen pidellyt”? Miksi kaikki eivät pääse tätä kokemaan?

Kokoelmien kosketus -hankkeessa tarkastelemme museoiden kokoelmatyötä tunnetyönä niin museoammattilaisten kuin museoyleisöjen näkökulmasta. Museoiden ja niiden yleisöjen väliseen vuorovaikutukseen tiivistyy monia tunteita, jotka vaikuttavat myös kulttuuriperintöön liittyvissä valtasuhteissa. Kenen kulttuuriperintöä museoissa esitellään, miten siitä päätetään, ja miten olemassa olevien kokoelmien – ja niiden herättämien tunteiden – kanssa ollaan?

Tutkimusta rahoittaa Koneen Säätiö.

Ajankohtaista