Terveydenhoitajille

Tälle sivulle on koottu Ilo Odottaa -tutkimusta ja siihen osallistumista koskevaa tietoa, joka on erityisen hyödyllistä äitiysterveydenhuollon parissa työskenteleville terveydenhoitajille.
Tutkimuksesta Vantaan terveydenhoitajille
Tutkimuksesta Helsingin terveydenhoitajille

 

Tiivistelmä tutkimuksesta ja rekrytoinnista

Tästä löydät Helsingin kaupungin terveydenhoitajille Ilo Odottaa -kansioissa rekrytointia aloittaessa jaetun tiivistelmän tutkimuksen kulusta ja odottavien äitien rekrytoinnista.

Tutkimuksen suhde normaaliin raskausaikaiseen hoitoon

Kaikki Ilo Odottaa –tutkimukseen rekrytoitavat äidit kulkevat masennuksen tavanomaisella hoitopolulla  

Kaikki Ilo Odottaa-tutkimukseen rekrytoitavat äidit kulkevat masennuksen tavanomaisella hoitopolulla riippumatta siitä kutsutaanko äiti Ilo Odottaa –tutkimuksen nettiterapiaryhmään vai jatkaako hän masennuksen tavanomaisella hoitopolulla. Tämä siis tarkoittaa sitä, että nettiterapiaryhmä käy Ilo Odottaa -nettiterapiassa masennuksen tavanomaisen hoidon lisäksi. 

Ilo Odottaa -nettiterapiaa voidaan ryhtyä tarjoamaan kaikille masennuksesta kärsiville odottaville äideille muun masennuksen hoidon rinnalla vasta sitten, kun terapian tehokkuudesta on saatu tutkimusnäyttöä. Nyt käynnissä oleva tutkimuksen vaihe tähtää tämän näytön osoittamiseen. Näytön osoittamiseksi on tärkeää verrata kahta äitiryhmää, joista toinen ryhmä saa tavanomaisen masennuksen hoidon lisäksi Ilo Odottaa –nettiterapiaa ja toinen ryhmä jatkaa tavanomaisella masennuksen hoitopolulla. Äitiryhmät valitaan arpomalla käyttäen neuvolaa ja neuvolan palvelemaa Vantaan suuralueiden postinumeroihin perustuvaa keskimääräistä tulotasoa satunnaistamisen yksikköinä.   

Neuvoloiden terveydenhoitajien työpanos odottavien äitien rekrytoimiseksi, on tutkimusnäytön tuottamiseksi tässä vaiheessa erittäin tärkeää! 

Helsingin kaupungin tutkimuslupa

Voit tutustua Helsinginn kaupungin Ilo Odottaa -tutkimukselle myöntämään tutkimuslupaan tästä: https://www.helsinki.fi/fi/projektit/ilo-odottaa/helsingin-tutkimuslupa

Vantaan kaupungin tutkimuslupa

Voit tutustua Vantaan kaupungin Ilo Odottaa -tutkimukselle myöntämään tutkimuslupaan tästä: https://www.helsinki.fi/fi/projektit/ilo-odottaa/vantaan-tutkimuslupa

Osallistujille jaettu materiaali

Tutkimuksen osallistujille on rekrytoinnin yhteydessä jaettu seuraava materiaali:

Tutkimuksen tiedote: https://www.helsinki.fi/fi/projektit/ilo-odottaa/tutkimustiedote

Suostumuslomake: https://www.helsinki.fi/fi/projektit/ilo-odottaa/suostumus

Rekrytointiesite

Osallistujille annetaan rekrytoinnin yhteydessä seuraava paperinen esite tutkimukseen osallistumisesta. Jos esitteet loppuvat, toimitamme niitä mielellämme lisää - olkaa tällöin yhteydessä tutkimushoitaja Eija Lahdensuohon (tutkimushoitaja(at)iloodottaa.fi).

Näytä esitteen sivut suurempana klikkaamalla sivun kuvaa hiiren oikealla napilla ja valitsemalla aukevasta valikosta Näytä kuva (View image). Jos esitteen teksti on katselunäkymässä liian pientä luettavaksi, zoomaa lähemmäksi pitämällä ctrl-näppäintä pojassa ja painamalla '+' tai rullaamalla hiiren rullaa eteenpäin.

Tutkimuksen uutiskirjeet Vantaan terveydenhoitajille
Miten motivoida äitejä tulemaan mukaan tutkimukseen?

Rekrytoidessa äitejä tutkimukseen kannattaa mainita, että kaikille Ilo Odottaa -tutkimukseen osallistuville äideille on hyötyä osallistua Ilo Odottaa -tutkimukseen, riippumatta siitä onko heidän rekrytointineuvolansa arvottu kontolli- vai hoitokoeryhmään.

Äideille voi korostaa että heidän oma hyvinvointinsa on ensiarvoisen tärkeää myös hänen lapsensa kehitykselle. Osallistuvat äidit saavat tutkimuksen seurantojen eri vaiheissa tehtävistä kyselyistä palautetta.

Palaute voi auttaa äitejä seuraamaan oman hyvinvointinsa kannalta tärkeää unen laatua, ja ymmärtämään lapsen ykslöllistä temperamenttia sekä kehitystasoa suhteessa tyypilliseen iänmukaiseen tasoon. Tieto lapsen yksilöllisestä kehityksestä ja siitä, miten mahdollisiin haasteisiin lapsen kanssa kannattaa suhtautua voi tarjota äideille mielenrauhaa ja siten tukea heidän omaa hyvinvointiaan.

Äidin oman unen laadun on tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä terveyteen ja hyvinvointiin sekä pitkäaikaisten sairauksien riskiin, joten riittävästä unesta huolehtiminen ja siihen liittyvien ongelmien korjaaminen on tärkeää. Unikysely tehdään ja siitä annetaan palaute seulontavaiheessa eli heti tutkimuksen alussa, sekä seurannoissa jotka toteutetaan raskauden loppuvaiheessa, pian synnytyksen jälkeen, sekä lapsen tullessa noin kolmen kuukauden, noin yhdentoista kuukauden, ja noin kahden vuoden ikään.

Lapsen kyselyistä annamme palautteen temperamentista ja lapsen kommunikaation, hieno- ja karkeamotoriikan, ongelmanratkaisun ja sosiaalisen kanssakäymisen kehitykseen. Nämä kyselyt täytetään ja niistä annetaan palautteet tutkimuksen seurannoissa, jotka tehdään lapsen tullessa noin kolmen kuukauden, noin yhdentoista kuukauden, ja noin kahden vuoden ikään.

Lapsen temperamentin ymmärtäminen auttaa äitejä suhtautumaan lapsen yksilölliseen tapaan reagoida ja olla suhteessa ympäristöönsä.

Tieto lapsen kehitystasosta puolestaan antaa äideille tietoa lapsen yksilöllisistä kehityshaasteista suhteessa tyypilliseen iänmukaiseen tasoon, mikä voi auttaa tarjoamaan lapselle hänen tarvitsemaansa tukea mutta myös arvioimaan mahdollisten kehityksen haasteiden suuruusluokkaa.

Tutkimukseen osallistuvat äidit voivat myös olla yhteydessä tutkimushoitaja Eija Lahdensuohon, jos heillä herää kysymyksiä tutkimukseen liittyvistä asioista.

Olemme koonneet tälle nettisivulle myös tietoa, josta tutkimukseen osallistuvat äidit voivat lukea saamastaan palautteesta ja tutkimuksen hyödyistä itse:

/fi/projektit/ilo-odottaa/miten-ilo-odottaa-tutkimukseen-osallistuminen-on-minulle-avuksi

Tutkimuksen kyselyistä annettavat palautekuvat näyttävät tältä: