Usein kysytyt kysymykset

Kuinka pitkään DEFA-hanke jatkuu?

Hanke alkoi pilottivuodella lukuvuodesta 2018-2019, ja on käynnissä lukuvuoden 2020-2021 loppuun saakka. DEFAn kautta on mahdollista suorittaa opintoja kesäkuun 2021 loppuun saakka, ja viimeinen hakumahdollisuus hankkeen kautta on kevään 2021 yhteishaussa.

Minulla on kysymys tiettyyn kurssiin liittyen. Kehen otan yhteyttä?

Kurssikohtaiset kysymykset saavat vastaukset nopeimmin kurssin vastuuhenkilön kautta. Vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat näkyvissä kurssisivuilla. Mikäli vastuuhenkilöä ei ole merkitty, otathan yhteyden siihen yliopistoon, jossa kurssi järjestetään.

Kuinka haen opiskelupaikkaa suorittamieni DEFA-kurssien perusteella?

Yliopistokohtaiset hakuvaatimukset ja -ohjeet löytyvät Opiskelijaksi-sivulta.

Voinko suorittaa esimerkiksi ohjelmoinnin perusteet useammassa yliopistossa, jos kursseilla käytetään eri ohjelmointikieliä?

Toisiaan vastaavista kurssisuorituksista voi saada täydet opintopisteet vain kerran DEFA-opintokokonaisuuteen.

Opiskelen tällä hetkellä toisessa korkeakoulussa. Voinko hakea opiskelijaksi DEFA-väylän kautta?

DEFA-väylä toteutetaan Helsingin yliopistossa osana avoimen yliopiston väylää, jonka yhtenä ehtona on, ettei hakijalla voi olla voimassaolevaa tutkinto-oikeutta suomalaisessa korkeakoulussa. Lisätietoja avoimen väylästä täältä (välilehti Hakeminen, kohta Avoimen väylä).

Tarvitsen allekirjoituksen työ- ja elinkeinotoimiston lomaketta varten. Mihin otan yhteyttä?

Voit toimittaa täytetyn lomakkeen allekirjoitettavaksi Kumpulan opiskelijapalveluihin: kumpula-student@helsinki.fi

Olen suorittanut Ohjelmoinnin perusteet Javalla (Ohjelmoinnin MOOC). Kirjataanko minulle uudet opintopisteet, jos suoritan Ohjelmoinnin perusteet myös Pythonilla?

Kesällä 2020 julkaistu Ohjelmoinnin perusteet Python vastaa Ohjelmoinnin perusteet Javan suoritusta, eikä kurssin suorittamisesta saa uusia opintopisteitä.

Ilmoittautuminen kurssille, jolle olisin halunnut osallistua, on sulkeutunut. Voinko päästä kurssille vielä mukaan?

Suuren osallistujamäärän vuoksi kursseille, joiden ilmoittautuminen on ehtinyt sulkeutua, ei voi ilmoittautua mukaan myöhässä.

Mistä voin tilata todistuksen suorittamistani kursseista?

Opintosuoritusotteen Helsingin yliopistossa suoritetuista DEFA-opinnoista voi tilata täältä löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Voinko suorittaa ohjelmoinnin perusteista ja jatkokurssista aikatauluttoman version?

Kyllä voit. DEFA-väylään hyväksytään kurssista sekä aikataulutettu että aikatauluttamaton versio. Mikäli haluat hakea opiskelupaikkaa MOOC-väylän kautta, sinun on seurattava väylän omia ohjeistuksia.

Huom! Ohjelmoinnin MOOCin sivujen maininta siitä, että opinto-oikeuden voi saada vain aikataulutetun kurssin suorittamalla, koskee vain MOOC-väylää.

Voinko suorittaa kursseja muista yliopistoista kuin Helsingin yliopistosta täyttääkseni 60 op valintaperusteen?

Kyllä voit! Haun kannalta pakolliset kurssit on suoritettava Helsingin yliopiston kursseina, mutta muuten voit täydentää 60 op kertymää suorittamalla muihin hankkeeseen osallistuvien yliopistojen kursseja.

Voinko suorittaa kursseja Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa DEFA-väylää varten?

Avoimessa yliopistossa tarjolla olevat tietojenkäsittelytieteen perusopintokokonaisuuden kaikki suoritukset hyväksytään osaksi DEFA-opintoja (kunhan suoritettu kyseisen DEFA-lukuvuoden aikana).

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot avoimessa yliopistossa löytyvät tämän linkin takaa, DEFA-väylän hakuehdot löytyvät täältä (sekä Avoimen väylän yleiset ohjeistukset vaadittuja kursseja, opintopisteitä ja suoritusaikaa lukuunottamatta täältä).

Minulla on vanhoja suorituksia avoimesta yliopistosta, ja samat kurssit ovat tarjolla DEFAn kautta. Voinko käyttää vanhoja suorituksiani DEFA-opintoihin?

Voit hyväksilukea vanhoja opintojasi osaksi DEFA-opintoja, mutta tällöin niitä ei lasketa osaksi tarvittavaa 60 opintopisteen kertymää. Esimerkiksi: opiskelija on suorittanut Ohjelmoinnin perusteet -kurssin ennen syksyä 2019. Hänen katsotaan suorittaneen sisäänpääsyvaatimuksiin tarvittava kurssi hyväksytysti ja kurssia ei tarvitse käydä uudelleen, mutta hänen on täytettävä 60 opintopistettä muilla kurssisuorituksilla. Hakuvaiheessa opiskelijalla on käytännössä suoritettuna vähintään 65 opintopistettä (5 op aiemmin suoritetusta kurssista, ja vähintään 60 op varsinaisia DEFA-opintoja).

Voinko käydä Cyber Security Base -kurssipaketista muitakin kursseja kuin Introduction to Cyber Security (Tietoturvan perusteet)?

Cyber Security Base -kurssipaketti hyväksytään kokonaisuudessaan osaksi DEFA-opintoja. Kurssien aiheet voivat kuitenkin olla haastavia opintojaan vasta aloittaville, joten vain ensimmäisen osan suoritus mainitaan kurssilistauksessa. Mikäli mielenkiintoa aiheeseen löytyy, 10 opintopisteen kurssikokonaisuudesta voi käydä omien taitojen mukaan niin monta kurssia kuin haluaa.

These answers are specific to the University of Helsinki. If you have questions regarding some of the other universities or their courses, please contact the university of your interest directly.

 

Is it possible to participate in the DEFA project in English?

Since the studies for bachelor’s degree in computer science in the University of Helsinki are in Finnish, the courses offered through DEFA are also mostly in Finnish. Courses that are offered in English, like Elements of AI and Introduction to Cyber Security, can be completed in English, but if you want to apply for bachelor’s degree, you should be prepared to partake in Finnish courses.

Can I apply for the University of Helsinki if I do not live in Finland?

In order to apply for the University of Helsinki through DEFA, you need to have a Finnish personal identity code. For the application process, your course credits need to be registered at the Open University of University of Helsinki, and in order to create an account for the institution, you need to be able to identify yourself using Finnish digital identification (e.g. online banking ID, pankkitunnistautuminen).

Can I participate on the courses offered by DEFA if I do not live in Finland?

Yes, you can! The courses are available online and can be completed by anyone interested.