Usein kysytyt kysymykset

Digital Education For All -hankkeeseen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.
Yleiset kysymykset

Kuinka pitkään DEFA-hanke jatkuu?

DEFA-hanke jatkuu Helsingin yliopistossa ainakin lukuvuosien 2021-2022, 2022-2023 ja 2023-2024 ajan. Täydessä laajuudessaan hanke oli käynnissä vuosina 2018-2021.

Minulla on kysymys tiettyyn kurssiin liittyen. Kehen otan yhteyttä?

Kurssikohtaiset kysymykset saavat vastaukset nopeimmin kurssin vastuuhenkilön kautta. Vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat näkyvissä kurssisivuilla.

Kuinka haen opiskelupaikkaa suorittamieni DEFA-kurssien perusteella?

Yliopistokohtaiset hakuvaatimukset ja -ohjeet löytyvät Opiskelijaksi-sivulta.

Voinko suorittaa esimerkiksi ohjelmoinnin perusteet useammassa yliopistossa, jos kursseilla käytetään eri ohjelmointikieliä?

Toisiaan vastaavista kurssisuorituksista voi saada täydet opintopisteet vain kerran DEFA-opintokokonaisuuteen.

Helsingin yliopiston DEFA-väylä

Opiskelen tällä hetkellä toisessa korkeakoulussa. Voinko hakea opiskelijaksi DEFA-väylän kautta?

DEFA-väylä toteutetaan Helsingin yliopistossa osana Avoimen yliopiston väylää, jonka yhtenä ehtona on, ettei hakijalla voi olla voimassaolevaa tutkinto-oikeutta suomalaisessa korkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen väylästä täältä (välilehti Hakeminen, kohta Avoimen väylä).

Voinko suorittaa kursseja Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa DEFA-väylää varten?

Avoimessa yliopistossa tarjolla olevat tietojenkäsittelytieteen kurssien suoritukset hyväksytään osaksi DEFA-opintoja, kunhan suoritus on kirjattu kyseisen DEFA-lukuvuoden aikana. DEFA-hankkeeseen kuulumattomiin opintoihin voi sisältyä suoritusmaksu. Kiinnitäthän ilmoittautuessasi myös huomiota kurssin suoritusmuotoon ja esitietovaatimuksiin.

Tietojenkäsittelytieteen opinnot avoimessa yliopistossa löytyvät täältä.

Ilmoittautuminen kurssille, jolle olisin halunnut osallistua, on sulkeutunut. Voinko päästä kurssille vielä mukaan?

Suuren osallistujamäärän vuoksi kursseille, joiden ilmoittautuminen on ehtinyt sulkeutua, ei voi ilmoittautua mukaan myöhässä.

Olen suorittanut Ohjelmoinnin perusteet Javalla (Ohjelmoinnin MOOC). Kirjataanko minulle uudet opintopisteet, jos suoritan Ohjelmoinnin perusteet myös Pythonilla?

Kesällä 2020 julkaistu Ohjelmoinnin perusteet Python vastaa Ohjelmoinnin perusteet Javan suoritusta, eikä kurssin suorittamisesta saa uusia opintopisteitä.

Voinko suorittaa ohjelmoinnin perusteista ja jatkokurssista aikatauluttoman version?

Kyllä voit. DEFA-väylään hyväksytään kurssista sekä aikataulutettu että aikatauluttamaton versio.

Minulla on vanhoja suorituksia Avoimesta yliopistosta, ja samat kurssit ovat tarjolla DEFAn kautta. Voinko käyttää vanhoja suorituksiani DEFA-opintoihin?

Voit hyväksilukea vanhoja opintojasi osaksi DEFA-opintoja, mutta tällöin niitä ei lasketa osaksi tarvittavaa 60 opintopisteen kertymää.

Esimerkiksi: Opiskelija on suorittanut Ohjelmoinnin perusteet -kurssin ennen syksyä 2019. Hänen katsotaan suorittaneen sisäänpääsyvaatimuksiin tarvittava kurssi hyväksytysti ja kurssia ei tarvitse käydä uudelleen, mutta hänen on täytettävä 60 opintopistettä muilla kurssisuorituksilla. Hakuvaiheessa opiskelijalla on käytännössä suoritettuna vähintään 65 opintopistettä (5 op aiemmin suoritetusta kurssista, ja vähintään 60 op varsinaisia DEFA-opintoja).

Tarvitsen allekirjoituksen työ- ja elinkeinotoimiston lomaketta varten. Mihin otan yhteyttä?

Voit toimittaa täytetyn lomakkeen allekirjoitettavaksi Kumpulan opiskelijapalveluihin: kumpula-student@helsinki.fi

Mistä voin tilata todistuksen suorittamistani kursseista?

Opintosuoritusotteen Helsingin yliopistossa suoritetuista DEFA-opinnoista voi tilata täältä löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Voinko käydä Cyber Security Base -kurssipaketista muitakin kursseja kuin Introduction to Cyber Security (Tietoturvan perusteet)?

Cyber Security Base -kurssipaketti hyväksytään kokonaisuudessaan osaksi DEFA-opintoja. Kurssien aiheet voivat kuitenkin olla haastavia opintojaan vasta aloittaville, joten vain ensimmäisen osan suoritus mainitaan kurssilistauksessa. Mikäli mielenkiintoa aiheeseen löytyy, 10 opintopisteen kurssikokonaisuudesta voi käydä omien taitojen mukaan niin monta kurssia kuin haluaa.

In English

These answers are specific to the University of Helsinki. If you have questions regarding some of the other universities or their courses, please contact the university of your interest directly.

 

Is it possible to participate in the DEFA project in English?

Since the studies for bachelor’s degree in computer science in the University of Helsinki are in Finnish, the courses offered through DEFA are also mostly in Finnish. Courses that are offered in English, like Elements of AI and Introduction to Cyber Security, can be completed in English, but if you want to apply for bachelor’s degree, you should be prepared to partake in Finnish courses.

Can I apply for the University of Helsinki if I do not live in Finland?

See instructions: Open Unversity enrolment and fees

Can I participate on the courses offered by DEFA if I do not live in Finland?

Yes, you can! The courses are available online and can be completed by anyone interested.