Opiskelijaksi

Tutkinnonsuoritusoikeus tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmaan voidaan myöntää hakijalle, joka on suorittanut Digital Education for All -opintoja 1.7.2019-30.6.2020 välisenä aikana vähintään 60 opintopistettä (kurssitarjonta täällä) ja jolla on suoritettuina seuraavat Helsingin yliopiston tarjoamat opintojaksot:

  • Ohjelmoinnin perusteet (5 op)
  • Ohjelmoinnin jatkokurssi (5 op)
  • Johdatus yliopistomatematiikkaan (5 op)
  • Tietokantojen perusteet (5 op)
  • Tietorakenteet ja algoritmit (10 op).

Jos hakija on suorittanut edellä mainitut opintojaksot Digital Education for All -hankkeen ulkopuolella ja/tai muuna ajankohtana kuin 1.7.2019–30.6.2020, hänen tulee suorittaa vastaava opintopistemäärä muita vapaavalintaisia DEFA-opintoja.

Digital Education for All -väylän haku toteutetaan avoimen väylän osana. Tarkemmat hakuohjeet ja -aikataulut löytyvät Opintopolusta (kts. välilehti "Hakeminen" ja sieltä kohta "Avoimen väylä"). Huomioithan erityisesti avoimen väylän vaatimukset hakukelpoisuudesta.

Digital Education for All -väylä ei tule poistamaan avoimen väylää tai MOOC-väylää ainakaan hankkeen aikana 2018-2020.

Aalto-yliopistossa ei ole erillistä DEFA-väylää opintoihin, vaan hakeutuminen toteutuu Kevätväylä-haun kautta.  Tästä on on tarkemmin tietoa alla olevan linkin kautta.

Perustieteiden korkeakoulussa Tietotekniikan koulutusohjelmaan hakeutuminen kevätväylän kautta edellyttää sitä, ettäsuorittaa suosituksen mukaiset matematiikan ja fysiikan kurssit sekä erittäin suositellusti kurssin CS-A1110, Ohjelmointi 1. Hakeutuminen edellyttää myös sitä, että suoritettujen väyläkurssien painotettu keskiarvo on vähintään 3.8.

Valintaperusteita ei vielä päivitetty lukuvuodelle 2019-2020.

Hakeminen Jyväskylän yliopistoon tapahtuu osana kevään yhteishakua. Tietotekniikkaan voidaan hyväksyä hakija, jolla on suoritettuna:

  • tietotekniikan perusopintokokonaisuutta vastaavat opinnot yliopistossa vähintään hyvin tiedoin tai arvosanalla hyvä (3/5) TAI
  • Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan kurssit ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) ja ITKP104 Tietoverkot (3 op) vähintään arvosanalla 3/5.

Hakijalla tulee olla suoritettuna tiedekunnan määrittelemät opinnot viimeistään 31.5.2019. Kaikki ehdot täyttävät valitaan.

Valintaperusteita ei vielä päivitetty lukuvuodelle 2019-2020.

Oulun yliopistoon haetaan osana kevään yhteishakua. Hakuperusteet noudattavat Oulun yliopiston Avoimen yliopiston hakuperusteita, jotka ovat seuraavat:

Avoimessa yliopisto-opetuksessa vähintään 15 opintopistettä Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia tietojenkäsittelytieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelman opintoja, joista vähintään 5 opintopistettä ohjelmointia, suorittaneista valitaan 10 hakijaa. Valintajärjestys määräytyy pisteyttämällä hakijat seuraavasti: suoritetun kokonaisuuden laajuus (opintopisteinä) kerrotaan kokonaisarvostelulla (välttävät tiedot 1, tyydyttävät tiedot 2, hyvät tiedot 3, kiitettävä tiedot 4 tai erinomaiset tiedot 5; tarvittaessa skaalataan asteikolle 1-5).

Turun yliopiston valintaperusteet löytyvät täältä.