Opiskelijaksi

Tutkinnonsuoritusoikeus tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmaan voidaan myöntää hakijalle, joka on suorittanut Digital Education for All -opintoja 1.7.2020-30.6.2021 välisenä aikana vähintään 60 opintopistettä (kurssitarjonta täällä) ja jolla on suoritettuina seuraavat Helsingin yliopiston tarjoamat opintojaksot:

 • Ohjelmoinnin perusteet (5 op)
 • Ohjelmoinnin jatkokurssi (5 op)
 • Johdatus yliopistomatematiikkaan (5 op)
 • Tietokantojen perusteet (5 op)
 • Tietorakenteet ja algoritmit I (5 op)
 • Tietorakenteet ja algoritmit II (5 op).

Jos hakija on suorittanut edellä mainitut opintojaksot Digital Education for All -hankkeen ulkopuolella ja/tai muuna ajankohtana kuin 1.7.2020–30.6.2021, hänen tulee suorittaa vastaava opintopistemäärä muita vapaavalintaisia DEFA-opintoja.

Digital Education for All -väylän haku toteutetaan avoimen väylän osana. Tarkemmat hakuohjeet ja -aikataulut löytyvät Opintopolusta (kts. välilehti "Hakeminen" ja sieltä kohta "Avoimen väylä"). Huomioithan erityisesti avoimen väylän vaatimukset hakukelpoisuudesta. Oheinen linkki Opintopolkuun päivitetään lukuvuodelle 2020-2021 myöhemmin. Valintaperusteet ja hakuprosessi ovat kuitenkin samat päivämääriä lukuun ottamatta.

Syksyn 2020 yhteishaku alkaa 2.9. ja päättyy 16.9.

Aalto-yliopistossa ei ole erillistä DEFA-väylää opintoihin, vaan hakeutuminen toteutuu Kevätväylä-haun kautta.  Tästä tarkemmin tietoa oheisen linkin kautta.

Perustieteiden korkeakoulussa Tietotekniikan koulutusohjelmaan hakeutuminen kevätväylän kautta edellyttää sitä, että suorittaa suosituksen mukaiset matematiikan ja fysiikan kurssit sekä erittäin suositellusti kurssin CS-A1110 Ohjelmointi 1. Hakeutuminen edellyttää myös sitä, että suoritettujen väyläkurssien painotettu keskiarvo on vähintään 3,8.

Hakeminen Jyväskylän yliopistoon tapahtuu osana kevään yhteishakua. Tietotekniikkaan voidaan hyväksyä hakija, jolla on suoritettuna:

 • tietotekniikan perusopintokokonaisuutta vastaavat opinnot yliopistossa vähintään hyvin tiedoin tai arvosanalla hyvä (3/5) TAI
 • Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan kurssit vähintään arvosanalla 3/5:
  • ITKP1010 Digitaalisen osaamisen perusteet (3 op) tai ITKP101 Tietokone- ja tietoverkot työvälineenä (2 op)
  • ITKP1011 Web-julkaiseminen (2 op)
  • ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)
  • ITKP104 Tietoverkot (5 op)

Valintakriteerit yliopiston omilla sivuilla.

Kaikki ehdot täyttävät valitaan.

Oulun yliopistoon haetaan osana kevään yhteishakua. Hakuperusteet noudattavat Oulun yliopiston Avoimen yliopiston hakuperusteita, jotka ovat seuraavat:

Avoimessa yliopisto-opetuksessa vähintään 15 opintopistettä Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia tietojenkäsittelytieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelman opintoja, joista vähintään 5 opintopistettä ohjelmointia, suorittaneista valitaan 10 hakijaa. Valintajärjestys määräytyy pisteyttämällä hakijat seuraavasti: suoritetun kokonaisuuden laajuus (opintopisteinä) kerrotaan kokonaisarvostelulla (välttävät tiedot 1, tyydyttävät tiedot 2, hyvät tiedot 3, kiitettävä tiedot 4 tai erinomaiset tiedot 5; tarvittaessa skaalataan asteikolle 1-5).