Opiskelijaksi

Digital Education for All -hankkeessa pilotoidaan korkeakouluopintojen avaamista kaikille sekä näiden korkeakouluopintojen käyttämistä väylänä opinto-oikeuteen. Kukin hankkeeseen osallistuva yliopisto määrittelee opinto-oikeuden kriteerit paikallisesti.

Kurssitarjonnan löydät sivulta Kurssit, ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin täältä.

Kevään 2021 valintaperusteet päivitetään tälle sivulle alkukesästä.

Tutkinnonsuoritusoikeus tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmaan voidaan myöntää hakijalle, joka on suorittanut Digital Education for All -opintoja 1.7.2020-30.6.2021 välisenä aikana vähintään 60 opintopistettä (kurssitarjonta täällä) ja jolla on suoritettuina seuraavat Helsingin yliopiston tarjoamat opintojaksot:

 • Ohjelmoinnin perusteet (5 op)
 • Ohjelmoinnin jatkokurssi (5 op)
 • Johdatus yliopistomatematiikkaan (5 op)
 • Tietokantojen perusteet (5 op)
 • Tietorakenteet ja algoritmit (10 op).

Jos hakija on suorittanut edellä mainitut opintojaksot Digital Education for All -hankkeen ulkopuolella ja/tai muuna ajankohtana kuin 1.7.2020–30.6.2021, hänen tulee suorittaa vastaava opintopistemäärä muita vapaavalintaisia DEFA-opintoja.

Digital Education for All -väylän haku toteutetaan avoimen väylän osana. Tarkemmat hakuohjeet ja -aikataulut löytyvät Opintopolusta (kts. välilehti "Hakeminen" ja sieltä kohta "Avoimen väylä"). Huomioithan erityisesti avoimen väylän vaatimukset hakukelpoisuudesta. Oheinen linkki Opintopolkuun päivitetään lukuvuodelle 2020-2021 myöhemmin. Valintaperusteet ja hakuprosessi ovat kuitenkin samat päivämääriä lukuunottamatta.

Aalto-yliopistossa ei ole erillistä DEFA-väylää opintoihin, vaan hakeutuminen toteutuu Kevätväylä-haun kautta.  Tästä tarkemmin tietoa oheisen linkin kautta.

Perustieteiden korkeakoulussa Tietotekniikan koulutusohjelmaan hakeutuminen kevätväylän kautta edellyttää sitä, että suorittaa suosituksen mukaiset matematiikan ja fysiikan kurssit sekä erittäin suositellusti kurssin CS-A1110 Ohjelmointi 1. Hakeutuminen edellyttää myös sitä, että suoritettujen väyläkurssien painotettu keskiarvo on vähintään 3,8.

Hakeminen Jyväskylän yliopistoon tapahtuu osana kevään yhteishakua. Tietotekniikkaan voidaan hyväksyä hakija, jolla on suoritettuna:

 • tietotekniikan perusopintokokonaisuutta vastaavat opinnot yliopistossa vähintään hyvin tiedoin tai arvosanalla hyvä (3/5) TAI
 • Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan kurssit vähintään arvosanalla 3/5:
  • ITKP1010 Digitaalisen osaamisen perusteet (3 op) tai ITKP101 Tietokone- ja tietoverkot työvälineenä (2 op)
  • ITKP1011 Web-julkaiseminen (2 op)
  • ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)
  • ITKP104 Tietoverkot (5 op)

Valintakriteerit yliopiston omilla sivuilla.

Kaikki ehdot täyttävät valitaan.

Oulun yliopistoon haetaan osana kevään yhteishakua. Hakuperusteet noudattavat Oulun yliopiston Avoimen yliopiston hakuperusteita, jotka ovat seuraavat:

Avoimessa yliopisto-opetuksessa vähintään 15 opintopistettä Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia tietojenkäsittelytieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelman opintoja, joista vähintään 5 opintopistettä ohjelmointia, suorittaneista valitaan 10 hakijaa. Valintajärjestys määräytyy pisteyttämällä hakijat seuraavasti: suoritetun kokonaisuuden laajuus (opintopisteinä) kerrotaan kokonaisarvostelulla (välttävät tiedot 1, tyydyttävät tiedot 2, hyvät tiedot 3, kiitettävä tiedot 4 tai erinomaiset tiedot 5; tarvittaessa skaalataan asteikolle 1-5).