Tutkimus

Tältä sivulta löydät tietoa ajankohtaisista tutkimushankkeistamme.
Pedaknow - Katse tekniikan alan ammatillisen koulutuksen osaamiseen

Suomen teollisuuden kilpailukyvyn perusta on hyvä osaaminen. Teollisuudessa yli puolella työntekijöistä on ammatillinen koulutus. On siksi tärkeää, että ammatillinen koulutus pystyy yhä vahvemmin vastaamaan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin tukemalla opettajia, ohjaajia ja opiskelijoita. Kuitenkaan tekniikan alan valtakunnallisia osaamistarpeita tai kouluttajien pedagogista osaamista ei ole juuri tutkittu. Pedaknow-hanke keskittyy näihin tutkimustarpeisiin.

Projektin ensimmäinen vaihe on alkanut 1.3.2022. Tarkastelemme sen aikana, minkälaisia osaamistarpeita tekniikan alan ammatillisessa koulutuksessa on: Tutkimme, kuinka tekniikan alojen kouluttajat eli ammatilliset opettajat, työpaikkaohjaajat sekä koulutusohjaajat kokevat hallitsevansa kouluttajan työssä tarvitsemiaan tietoja, taitoja ja asenteita. Tutkimme myös, kuinka kouluttajat kokevat itse hallitsevansa niitä yleisiä työelämävalmiuksia, joita ammattiin valmistuvien tulisi hallita, esimerkiksi sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja, työntekijän asenteita sekä ongelmanratkaisutaitoja. Selvitämme yhtä lailla, missä määrin kouluttajat kokevat tukevansa ammattiopiskelijoiden oppimista. Hankkeen tietosuojailmoitus (GDPR).

Aineistonkeruu alkaa syksyllä 2022 ja tuloksia julkistetaan syksyllä 2023. Pedaknow-hanke siirtyy tämän jälkeen toiseen vaiheeseensa. Tuolloin tarkoituksena on selvittää, minkälaisilla oppimismuodoilla ja kurssimateriaaleilla tekniikan alan kouluttajien osaamista voidaan kehittää.

Hankkeen vastuullinen tutkija on dosentti KT Kalle Virta. Muut tutkijat ovat projektisuunnittelija KM Sami Löfgren, dosentti KT Manne Kallio sekä KT Heli Kallio. Tutkimusta rahoittaa Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT-) Säätiö. Verkostossa on mukana myös Ammattiosaamisen Kehittämisyhdistys AMKE ry, Energiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Teknologiateollisuus ry.

Pedaknow-logon ja sivuston kuvituksen on suunnitellut Reeta Sirviö.