Tutkimus

Tältä sivulta löydät tietoa ajankohtaisista tutkimushankkeistamme.
Pedaknow - Katse tekniikan alan ammatillisen koulutuksen osaamiseen

Suomen teollisuuden kilpailukyvyn perusta on hyvä osaaminen. Teollisuudessa yli puolella työntekijöistä on ammatillinen koulutus. On siksi tärkeää, että ammatillinen koulutus pystyy yhä vahvemmin vastaamaan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin tukemalla opettajia, ohjaajia ja opiskelijoita. Kuitenkaan tekniikan alan valtakunnallisia osaamistarpeita tai kouluttajien pedagogista osaamista ei ole juuri tutkittu. Pedaknow-hanke keskittyy näihin tutkimustarpeisiin.

Projektin ensimmäinen vaihe alkoi 1.3.2022 ja päättyi 31.12.2023. Tarkastelimme sen aikana, minkälaisia osaamistarpeita tekniikan alan ammatillisessa koulutuksessa on: Tutkimme, kuinka tekniikan alojen kouluttajat eli ammatilliset opettajat, työpaikkaohjaajat sekä koulutusohjaajat kokevat hallitsevansa kouluttajan työssä tarvitsemiaan tietoja, taitoja ja asenteita. Tutkimme myös, kuinka kouluttajat kokevat itse hallitsevansa niitä yleisiä työelämävalmiuksia, joita ammattiin valmistuvien tulisi hallita, esimerkiksi sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja, työntekijän asenteita sekä ongelmanratkaisutaitoja. Selvitimme yhtä lailla, missä määrin kouluttajat kokevat tukevansa ammattiopiskelijoiden oppimista. Hankkeen tietosuojailmoitus (GDPR).

Kyselylomakeineisto kerättiin elokuun 2022 ja kesäkuun 2023 välisenä aikana. Tulokset julkistettiin 14.12.2023 ja ne ovat luettavissa AMKE ry:n internetsivuilta. Pedaknow-hanke siirtyy tämän jälkeen toiseen vaiheeseensa. Tuolloin tarkoituksena on selvittää, minkälaisilla oppimismuodoilla ja kurssimateriaaleilla tekniikan alan kouluttajien osaamista voidaan kehittää.

Hankkeen vastuullinen tutkija on dosentti KT Kalle Virta. Muut tutkijat ovat KT Sami Löfgren, dosentti KT Manne Kallio sekä KT Heli Kallio. Tutkimusta rahoittaa Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT-) Säätiö. Verkostossa on mukana myös Ammattiosaamisen Kehittämisyhdistys AMKE ry, Energiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Teknologiateollisuus ry.

Pedaknow-logon ja sivuston kuvituksen on suunnitellut Reeta Sirviö.