Ammatillinen pedagogiikka ja työelämävalmiudet

Tutkimusryhmä tutkii ammatillisten kouluttajien pedagogisia taitoja sekä ammatillisen koulutuksen tuottamaa osaamista ja työelämän osaamistarpeita. Ryhmässämme toimii kasvatustieteen tutkijoita Helsingin ja Turun yliopistoista.