Tutkimus

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmaan liittyviä keskeisiä tutkimusteemoja ovat:

  • elintarvikemarkkinoiden kehittäminen,
  • kuluttajien ruokavalinnat ja niiden ymmärtäminen,
  • maatalouden ja yritysten liiketaloudelliset toimintaedellytykset,
  • palveluliiketoiminta ja palvelujen kuluttaminen,
  • vastuullisuuskysymykset,
  • erilaiset kulutuskulttuurit ja -yhteisöt,
  • yrittäjyys.