Ura ja työelämä

Kaksikielisen tutkinnon (Tvex) myötä Helsingin yliopisto tarjoaa sinulle ainutlaatuisen osaamisen ja mahdollisuuden erottautua työmarkkinoilla oman alasi kielitaitoisena asiantuntijana. Tvexillä osoitat oman tieteenalasi hallintaa suomeksi ja ruotsiksi. Kielitaitoisista asiantuntijoista on suuri kysyntä. Opiskelemalla eri kielillä parannat uramahdollisuuksiasi sekä Suomessa että ulkomailla. Tvex-opiskelijana opiskelet sekä suomen- että ruotsinkielisissä ympäristöissä ja sinulla on hyvät mahdollisuudet verkostoitua yli kielirajojen jo opintojen aikana. Tvexin suorittaminen on vapaaehtoista ja voit tutustua ja ilmoittautua siihen aloitettuasi opinnot.

Yleensä kaikki kandidaattitutkinnon suorittaneet jatkavat maisteriopintoihin. Tarkempia urapolkuja maisteriksi valmistumisen jälkeen löydät muun muassa niiden kahdeksan maisteriohjelman kuvauksista, joihin voit suoraan jatkaa ympäristötieteiden kandiohjelmasta:

  • Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma (Environmental Change and Global Sustainability, ECGS)
  • Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma (Microbiology and Microbial Biotechnology, MMB), 
  • Maataloustieteiden maisteriohjelma (Agricultural Sciences, AGRI), kasvintuotantotieteiden, agroteknologian tai maaperä- ja ympäristötieteen opintosuunta
  • Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma (Agricultural, Environmental and Resource Economics , AGERE)
  • Kasvitieteen maisteriohjelma (Integrative Plant Sciences, IPS)
  • Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma (Ecology and Evolutionary Biology, EEB)
  • Ilmakehätieteiden maisteriohjelma (Atmospheric Sciences, ATM)
  • Kulttuuriperinnön maisteriohjelma, arkeologian opintosuunta

Ympäristötieteiden kandiohjelmassa voi opiskella biologian aineenopettajaksi. Ympäristötieteiden sekä opetettavien aineiden opinnot (biologia ja toinen opetettava aine, esimerkiksi maantiede) sisältyvät kandidaatin tutkintoon. Aineenopettajan pätevyyden saa kuitenkin vasta, kun maisterintutkinto ja siihen sisällytettävät opettajan pedagogiset opinnot (60 op) on suoritettu.