Maantiede | Maisteriohjelma

Miten ymmärtää planeettamme maantieteellistä kehitystä ja differentaatiota?

Maantieteellinen koulutus tarjoaa laaja-alaisen ymmärryksen ajankohtaisista yhteiskunnallisista ja ympäristöä koskevista kysymyksistä. Maantieteen maisteriohjelma jakaantuu kolmeen opintosuuntaan: 1) luonnonmaantiede 2) ihmismaantiede, ja 3) geoinformatiikka. Maantieteen maisteriohjelman opinnoista opiskelija saa erinomaiset valmiudet tutkija- ja asiantuntijatehtävissä toimimiseen. Opiskelijamme pystyvät työskentelemään erikoisalansa asiantuntijoina sekä itsenäisesti että moniammatillisten tiimien jäseninä.

Perustiedot
Opintojen laajuus ja kesto 120 opintopistettä, 2 vuotta
Tutkintotaso Maisteri
Kieli Suomi, Englanti, Ruotsi
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 13 000 EUR
Hakuaika Alkaa: 02.01.2025 08.00 Loppuu: 16.01.2025 15.00
Ohjelman opetuskieli

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi (ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta). Monikielisessä ohjelmassa opiskelijat toimivat osana kansainvälistä opiskelija- ja tutkijayhteisöä.