Ura ja työelämä

Tulevaisuuden teologi on uskonnon ja kulttuurien tulkki, kohtaamisen asiantuntija ja arvo-osaaja. Kouluttamiamme asiantuntijoita hyödynnetään yhteiskunnassa laajasti, ja meiltä valmistuvat opiskelijat sijoittuvat hyvin koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Kyky tunnistaa uskonnollisen ajattelun ja traditioiden mekanismeja ja näiden vaikutuksia ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ovat monikulttuurisissa yhteiskunnissa yhä tärkeämpiä taitoja. Kohtaamisen asiantuntijuutta teologit pystyvät puolestaan hyödyntämään hyvin moninaisissa tehtävissä. Erityisesti tämän osaamisen uskotaan luovan teologeille myös uusia työtehtäviä perinteiseksi miellettyjen ammattien rinnalle.

Teologisesta tiedekunnasta valmistuu uskonnon ja maailmankatsomusten asiantuntijoita. Näitä asiantuntijoita tarvitaan sekä suomalaisen yhteiskunnan, erilaisten järjestöjen, yritysten, median, koulujen ja oppilaitosten sekä kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen palvelukseen. Teologeja tarvitaan myös erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä.

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

  • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
  • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
  • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
  • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
  • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Kouluttamiamme asiantuntijoita hyödynnetään yhteiskunnassa laajasti, sillä uskonnon ja maailmankatsomusten ymmärtäminen antaa välineitä, joiden avulla voi ymmärtää maailmaa. Teologisesta tiedekunnasta valmistuvat opiskelijat sijoittuvat hyvin koulutusta vastaaviin tehtäviin. Työllisten osuus vuonna 2018 viisi vuotta maisteriksi valmistumisen jälkeen oli 95 %, ja 86 % arvioi työnsä vastaavan vaativuustasoltaan hyvin yliopistollista koulutusta. Teologit työllistyvät paitsi opettajiksi ja kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen palvelukseen myös monipuolisesti esimerkiksi viestinnän ja asiantuntijoiden tehtäviin, järjestöihin, yrityksiin ja julkiseen hallintoon. 

Teologian maistereiden yleisimmät työnantajasektorit olivat seurakunnat, järjestöt, säätiöt ja kunta tai kuntayhtymä. Pääasiallinen työn luonne oli kirkollinen työ, opetus tai kasvatus sekä johto- ja esihenkilötyö. Yrittäjänä, freelancerina tai ammatinharjoittajana oli toiminut lähes neljäsosa vastaajista.

Alla olevista linkeistä voit hypätä lukemaan lisää työllistymisestä, uramahdollisuuksista ja työssäoppimisesta.

Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta antaa valmiudet suorittaa teologian maisterin tutkinnon, joka yhdessä teologian kandidaatin tutkinnon kanssa tuottaa kelpoisuuden ev.lut. kirkon papin/lehtorin virkaan.

Opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijatyön opintosuunta valmentaa uskonnon aineenopettajan tehtäviin. Teologian kandidaatin- ja maisterintutkinto antavat yhdessä kelpoisuuden evankelisluterilaisen uskonnon ja jonkin toisen opetettavan aineen opettajaksi. Opetettavien aineiden opinnot sisältyvät alempaan korkeakoulututkintoon (kandiohjelma), pedagogiset opinnot ylempään korkeakoulututkintoon (maisteriohjelma). Islamilaisen teologian opintosuunnassa on mahdollista suorittaa islamin aineenopettajakelpoisuuteen vaadittavat opinnot (60 op).

Huom. Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

 

Koulutusohjelma tekee yhteistyötä teologeja työllistävien tahojen kanssa kutsumalla työnantajia opiskelijatapaamisiin sekä kursseille. Joidenkin opintojaksojen aikana voidaan vierailla teologeja työllistävillä työpaikoilla ja tarjolla on myös kursseja, jotka toteutetaan ulkopuolisen toimijan kanssa yhteistyönä (palveluoppiminen).

Koulutusohjelmassa tehdään myös muuta yhteistyötä eri tieteenalojen ja työnantajan edustajien kanssa. Yhteistyö voi liittyä koulutuksen uudistamiseen, koulutuksen seuraamiseen ja teologian opiskelijoiden tukemiseen. Teologisella alalla tutkimus on korkeatasoista ja tähän liittyy yhteistyötä muiden tieteellistä tutkimusta tekevien tahojen kanssa.