Ura ja työelämä

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteinen sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma kouluttaa osaajia, jotka kykenevät toimimaan moniammatillisessa toimintaympäristössä ja eri toimintasektoreiden rajapinnoilla. Osaamisessa keskeistä on tiedolla ohjaaminen ja johtaminen eli arviointi- ja tutkimustiedon hyödyntäminen kaikessa toiminnassa. Maisteriohjelma kouluttaa johtajia, tutkijoita ja asiantuntijoita sosiaali- ja terveyspalvelujen eri tasoille kuntiin, maakuntiin, yksityiselle sektorille, järjestöihin, ministeriöihin, yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin.

Meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen ja palvelujen uudistus tarkoittaa toimintaympäristön muutosta sosiaali- ja terveyshuollossa. Muutos edellyttää uudenlaista osaamista ja tarjoaa uusia työtehtäviä. Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat arvioivat osaamistarpeita seuraavasti:

  • ”Tulevaisuuden osaaja tunnistaa eri ammattiryhmien osaamisen, roolit ja mahdollisuudet toimia, jotta eri toimijat voivat työskennellä samaan suuntaan ja eri osaamista voidaan hyödyntää”
  • ”Tarvitaan ymmärrystä järjestelmätason toiminnasta, koska rakenteet vaikuttavat siihen, miten sosiaali- tai terveydenhuollon työtä on mahdollista tehdä”
  • ”Tarvitaan yhteinen ymmärrys asiakkaan edusta, asiakas on työnantaja”
  • ”Keskeistä on tiedon tuotannon, analysoinnin ja käytön ymmärrys ja osaaminen kaikilla tasoilla”