Opiskelu

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja - johtamisen maisteriohjelma yhdistää opetuksessaan sosiaalitieteet ja terveystieteet, kouluttaen opiskelijoita molempien alojen asiantuntijoiksi. Monitieteinen ohjelma kytkeytyy meneillään olevaan sosiaali- ja terveyspalveluita yhdistävään valtakunnalliseen ja alueelliseen rakennemuutokseen, ja se toteutetaan Helsingin yliopiston lääketieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan yhteistyönä. Ohjelma tarjoaa laajan valikoiman lähestymistapoja, joilla tutkia, ymmärtää ja kehittää hyvinvointipalveluita. Ohjelmasta valmistutaan valtiotieteiden maisteriksi (VTM).