Opiskelu

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelmassa koulutetaan ruotsin kielen, muiden pohjoismaisten kielten sekä pohjoismaisen kirjallisuuden asiantuntijoita. Opintojen aikana pureudut esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Millaista on nykyruotsi ja miten se eroaa varhaisemmasta ruotsista? Mitä kaksikielisyys merkitsee? Millaista on hyvä ruotsin opetus? Muuttavatko digitaaliset viestimet kieltämme ja kirjallisuuttamme? Miten pohjoismainen nykykirjallisuus ja kirjalliset instituutiot käsittelevät ihmisen suhdetta yhteiskuntaan, historiaan, ympäristöön ja rakkauteen? Mikä tekee suomenruotsalaisesta kirjallisuudesta maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen?

Opintojesi aikana opit lähestymään erilaisia teoreettisia ja käytännöllisiä kysymyksiä tieteellisestä näkökulmasta. Saat laajan ymmärryksen ajankohtaisista tutkimusaiheista, menetelmistä ja analyysin työkaluista sekä käytännön harjoitusta uskottavassa argumentaatiossa. Koulutusohjelmamme on Suomen ainoa, jossa saat pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien opetusta norjan-, tanskan- ja islanninkielisiltä natiivitutkijoilta, mikä tekee opiskeluympäristöstä aidosti pohjoismaisen.

Maisteriopintojen keskiössä on pro gradu -tutkielma, itsenäinen tieteellinen työ. Suuri osa syventävistä opinnoistasi kuuluu samaan aihepiiriin tutkielmasi kanssa. Tutkielman tavoitteena on kehittää tieteellisessä työssä tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Tutkielmanteko kehittää lisäksi projektinhallinnan taitoja ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Opiskelu- ja opetuskieli pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelmassa on pääosin ruotsi, mutta kursseja voi suorittaa myös muilla pohjoismaisilla kielillä.