Tutkimus

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelman opettajat ja tutkijat ovat kansainvälisesti merkittäviä alojensa asiantuntijoita. Opettajien omat tutkimusaiheet ovat näkyvä osa maisteriopintoja.
Pohjoismaisten kielten tutkijoiden erikoisaloja ovat muun muassa
 • keskusteluanalyysi
 • vähemmistökielet ja kielikontaktit
 • murteet ja puhekielen vaihtelu
 • kielenoppiminen ja -opetus
 • toisen kielen käyttö
 • monikielisyys ja kielipolitiikka
 • kielioppi ja
 • ruotsien kielen varhaisvaiheet.

Kaikilla erikoisaloilla opetetaan kielellistä analyysia eri näkökulmista ja eri menetelmin.

  Pohjoismaisen kirjallisuuden tutkijoiden kansainvälinen asiantuntemus keskittyy esimerkiksi
  • autofiktioon
  • lyyriseen modernismiin ja postmodernismiin
  • psykoanalyyttiseen ja feministiseen kirjallisuudenteoriaan
  • kaanonin muodostamiseen
  • kirjalliseen kenttään ja
  • suomenruotsalaiseen kirjallisuuteen.