Opintosuunnat

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma sisältää kaksi opintosuuntaa: pohjoismaiset kielet ja pohjoismaisen kirjallisuuden.

Opintosuunnan valitseminen edellyttää, että olet suorittanut perus- ja aineopinnot tieteenalalta, jolle haluat syventyä.

Kummankin opintosuunnan valitessasi voit kouluttautua ruotsinkielisen koulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi ja pohjoismaisten kielten opintosuunnan valitessasi suomenkielisen koulun ruotsin opettajaksi. Opettajan pedagogisiin opintoihin haetaan kandivaiheessa, mutta ne suoritetaan vasta maisterivaiheessa.

Pohjoismaiset kielet

Pohjoismaisten kielten opintosuunnassa koulutetaan ruotsin kielen ja muiden pohjoismaisten kielten asiantuntijoita. Harjaannut kirjoittamaan hyvin ja vakuuttavasti, tulkitsemaan keskusteluja ja analysoimaan kieltä sekä perehdyt kielen merkitykseen ihmiselle ja yhteiskunnalle.

Syvennät tietojasi

  • ruotsin kielen historiasta, murteista ja slangista
  • paikan- ja henkilönnimistä
  • ruotsin kielen asemasta Suomessa ja maailmassa
  • muista pohjoismaisista kielistä
  • kieli-ideologiasta ja kielestä yhteiskunnassa
  • hyvän kirjoittamisen ja vakuuttavan puheen tunnusmerkeistä
  • keskustelun säännöistä
  • sosiaalisen median kielestä sekä
  • kielikontakteista ja monikielisyydestä.

Voit keskittyä eri aihepiireihin riippuen omasta mielenkiinnostasi ja lopputyösi aiheesta.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Pohjoismainen kirjallisuus

Kirjallisuus on erityinen tiedon muoto, joka kertoo ihmisestä, kielestä, kulttuurista, historiasta, tunteista ja kehityksestä. Se pystyy välittämään oivalluksia, joita ei voisi saavuttaa muilla tavoilla, ja on keskeinen perinteestä ja kehityksestä kertova lähde. Kirjalliset teokset kertovat keitä me olemme ja minne me olemme matkalla.

Pohjoismaisen kirjallisuuden opintosuunnassa syvennyt Pohjoismaiden kirjallisuuteen sekä kirjallisuustieteeseen. Opit kirjallisuuden keskeisestä tehtävästä pohjoismaisessa viitekehyksessä, ruotsalaisesta, norjalaisesta, tanskalaisesta ja islantilaisesta kirjallisuudesta sekä niistä eri tavoista, joilla kirjallisuutta on tutkittu. Saavutat syvällisen ymmärryksen siitä, kuinka eri maiden kirjallisuuden instituutiot toimivat. Opit myös tuntemaan keskeiset kirjailijat, teokset, genret ja tyylit, jotka ovat vaikuttaneet pohjoismaiseen kirjallisuuteen eri aikoina ja eri paikoissa. Tutustut myös eri teoreettisiin lähestymistapoihin kirjallisuuden tutkimuksessa.

Opintojesi aikana opit sisäistämään suuria tiedon määriä, asettamaan kysymyksiä kulttuurin historiallisista ja nykyaikaisista ilmiöistä sekä erottamaan keskeisen sisällön erilaisista teksteistä. Pystyt vertailemaan ja soveltamaan tietoa sekä näkemään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia Pohjoismaiden eri kulttuureissa. Kirjallisuuteen liittyvät kysymykset johtavat myös muihin kysymyksiin ja oivalluksiin: Mitä Knausgårdin teokset ja suosittuus kertovat nykyajasta? Miten yhteiskuntakritiikki näkyy Nordic Noir- tai fantasiakirjallisuudessa? Miksi Edith Södergran on niin rakastettu kirjailija? Miten globalisaatio näyttäytyy norjalaisessa, tanskalaisessa, ruotsalaisessa tai suomenruotsalaisessa kirjallisuudessa?

Pohjoismaisen kirjallisuuden opintosuunnassa opit ajattelemaan ja kirjoittamaan tarkasti ja analyyttisesti ruotsin kielellä sekä kehität tanskan ja norjan kielten ymmärrystäsi.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.