Opiskelu

Historian opinnoissa perehdyt eri teemoihin ja aikakausiin sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aiemmin tutkittu. Harjaantuva kyky erottaa pääasiat sivuasioista sekä asioiden ymmärtäminen niiden moninaisissa yhteyksissä ovat historian opintojesi tärkeitä päämääriä. Opiskelun myötä kehität omaa päättelykykyäsi, opit tarkastelemaan maailmaa ja yhteiskunnallisia ilmiöitä luovasti sekä kykenet soveltamaan kriittisesti tietojasi. Harjaannut myös lukemaan erikielisiä menneistä ajoista kertovia lähteitä. Tutkinnon voit suorittaa joko suomeksi tai ruotsiksi. Molemmilla kielillä tarjotaan opetusta.

Kun tulet hyväksytyksi historian kandiohjelmaan, saat samalla oikeuden suorittaa maisterin tutkinnon historian maisteriohjelmassa. Voit halutessasi hakea suoritusoikeutta myös muihin humanistisen tiedekunnan ja laajemminkin Helsingin yliopiston maisteriohjelmiin. Lisätietoa maisteriohjelmista löydät Helsingin yliopiston koulutustarjonta-sivuilta.