Opiskelijatarinoita

Millaista on opiskella historian kandiohjelmassa? Tutustu opiskelijoiden kokemuksiin historian opiskelusta.
Markus Myllyniemi

Kuka olet ja mitä opis­ke­let?

Olen Markus ja opiskelen historiaa Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa.

Mikä sai si­nut ha­ke­maan juu­ri täl­le alal­le?

Halusin päästä opiskelemaan historiaa, koska suurten kehityskulkujen ymmärtäminen on aina ollut intohimoni. Historia tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää maailmaa ja oppia ihmisten tekemistä virheistä.

Mikä on ol­lut pa­ras­ta opin­nois­sa­si?

Laajat mahdollisuudet tehdä sivuaineita myös humanistisen tiedekunnan ulkopuolelta. Teen tällä hetkellä kokonaisuutta tilasto- ja taloustieteestä, jotka antavat hyvät mahdollisuudet tehdä juuri sellaista tutkimusta kuin haluan.

Ni­meä joku eri­tyi­sen mu­ka­va, haas­ta­va tai mie­leen­pai­nu­va kurs­si.

Kaikki Risto Marjomaan kurssit. Marjomaa on fantastinen luennoitsija, joka kertoo luennoillaan tarinoita, kuinka hän on nuoruudessaan matkustanut pitkin maailmaa. Kursseilta saa myös erityisen hyviä eväitä siihen, miten maailman rakenteet ovat muuttuneet pitkällä aikavälillä. Jokainen kurssi päättyy pelikertaan, jossa opiskelijat saavat pelata kurssin teemaan liittyvää historia-aiheista peliä.

Mil­lais­ta etä­opis­ke­lu on ol­lut?

Olen nauttinut etäopiskelusta lähiopiskelua enemmän. Vapaus jaksottaa omia luentojaan, milloin itselle parhaiten sopii, on toiminut iltavirkulle ja töitä tekevälle ihmiselle todella hyvin.

Aja­tuk­se­si työl­lis­ty­mi­ses­tä?

Haluaisin työllistyä asiantuntijatehtäviin esimerkiksi johonkin järjestöön tai viestintäalan yritykseen ja hyödyntää yliopisto-opintojen kautta saamaani yleissivistystä.

Jat­koit­ko jo­tain omaa har­ras­tus­ta­si tai sait­ko yliopisto-opin­to­jen tai opis­ke­lu­ka­ve­rei­den myö­tä uusia har­ras­tuk­sia?

Olen aina ollut yksilöurheilija, joten jatkoin yliopistossa aktiivista harrastustani lenkkeillä ja vaeltaa. Olemme käyneet muutaman kerran porukalla Nuuksion kansallispuistossa ja Helsingin keskustassa lenkillä luentojen välissä.

Mil­lais­ta on asua Hel­sin­gis­sä?

Asuin jo pääkaupunkiseudulla sekä olin käynyt lukioni Helsingissä, joten minulle yliopistoon siirtyminen ei varsinaisesti ollut merkittävä muutos.

Min­kä myy­tin yliopisto-opis­ke­lus­ta ha­luai­sit mur­taa?

Yliopisto-opiskelu ei ole pelkästään opiskelua! Ainakin itselle yliopisto on ollut sosiaalisesti aktiivisinta aikaa koko elämässäni!

Vink­ki­si ha­kuun tai pää­sy­ko­kei­siin val­mis­tau­tu­val­le?

Kerron saman vinkin, jonka sain itse pääsykokeisiin valmistautuessani. Lukemista motivoimaan kannattaa hankkia keväälle jotain erityistä, kuten erityisen herkullista teetä tai kahvia.

Mimosa Rask

Kuka olet, mitä opiskelet ja minkä väriset haalarit alasi opiskelijoilla on? 

Olen Mimosa Rask, ensimmäisen vuoden historian opiskelija ja ainejärjestöllämme Kronoksella on tummansiniset haalarit.

Pääsitkö ensimmäisellä kerralla sisään? Jouduitko hakemaan useampaan kertaan? 

Lukion jälkeen pääsin Aaltoon opiskelemaan taloustiedettä englanniksi, mutta se ei tuntunut itselleni sopivalta ja päätin hakea Helsingin yliopistoon. Pääsin historiaan todistusvallinnalla. Kävin valtiotieteiden politiikan ja viestinnän valintakokeissa ja tein MOOC-kurssin sosiaalitieteiden kandiohjelmaan.

Miten sait sisäistettyä lukemasi tiedon?

Lukuvinkkini on lukea ensin kaikki aineistot silmäillen ja sitten paneutua tarkemmin yksittäisiin artikkeleihin/lukuihin. Pääsykokeessa artikkelit olivat englanniksi joten se, että käänsi artikkeleita päässä suomeksi ja suomensi keskeiset käsitteet oli tärkeää.

Millaisen lukusuunnitelman teit itsellesi? Toimiko se? Jos ei, niin miksi.

Lukusuunnitelmani oli huono, sillä viivyttelin lukemisen aloittamisen kanssa. Loppuajalle tein kuitenkin suunnitelman, joka piti hyvin.

Vinkkisi siitä, kuinka hakija voi tehdä valmistautumisesta itselleen mahdollisimman hyvän kokemuksen?

Lue säännöllisesti, sisäistä lukemasi, yritä olla jännittämättä liikaa, kokeet eivät ole rakettitiedettä ja kannattaa napata keskeisimmät tiedot pikkuyksityiskohtien sijaan.

Millainen fiilis sinulla oli valintakoepäivänä? Millainen valintakoetilanne oli ja mistä valintakoe koostui? 

Fiilis oli ennen koetta tosi hyvä, mutta saliin astuessa paniikki kasvoi ja lopulta kokeen alkaessa sain jonkinmuotoisen paniikkikohtauksen. Koe ei ollut milläänlailla verrattavissa ylioppilaskokeisiin ja jotenkin paineet sitä tehdessä olivat paljon suuremmat. Valintakoetilannetta olisi voinut olla hyvä harjoitella jos johonkin hakukohteeseen olisi ollut aikaisempana päivänä koe ja käydä siellä. Valintakoe koostui esseekysymyksistä ja monivalinnoista.

Käytännön vinkkisi valintakoetilanteeseen? Mitä kannattaa tehdä, mitä ei?

Yritä rentoutua ja älä lue enää viime hetkellä.

Mistä tiedosta olisit hyötynyt valintakokeisiin lukiessasi tai paikan päällä valintakokeessa? 

Olisin hyötynyt järjestelmällisemmästä lukusuunnitelmasta ja valintakoetilanteen ”harjoittelusta”.