Tutkimus

Historian kandiohjelma tarjoaa opiskelijoille kattavan ajallisen ja temaattisen näkökulman menneisyyteen.

Historian kandiohjelma tarjoaa opiskelijoille kattavan ajallisen ja temaattisen näkökulman menneisyyteen. Opetustarjonnassa näkyy henkilökunnan laaja-alainen asiantuntemus inhimillisen toiminnan eri muodoista keskiajalta nykyhetkeen saakka. Näkökulma on myös maantieteellisesti lavea, ja Suomen historia nähdään osana Itämeren piirin ja Euroopan historiaa.

Historian kandiohjelmassa voi suorittaa tutkinnon joko suomeksi tai ruotsiksi. Molemmilla kielillä tarjottua opetusta voi hyödyntää riippumatta ensisijaisesta opiskelukielestään.

Koska opetus ja tutkimus ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, erilaisten kiinnostavien ja ajankohtaisten tutkimushankkeiden pohjalta järjestetään usein opetusta. Meneillään oleviin tutkimushankkeisiin voit tutustua historian maisteriohjelman sivuilla. Lisätietoa historian tutkimuksesta ja tutkijoista löydät myös Tieteenalat-sivulta.

Koulutusohjelman tutkimuksellisiin painopistealueisiin kuuluu muun muassa:

  • Aatehistoria, erityisesti länsimaisen poliittisen ajattelun historia
  • Kulttuurihistoria, kuten tapojen, normien ja rituaalien historia
  • Sosiaalihistoria, esimerkiksi hyvinvointivaltion historia
  • Poliittinen historia ja poliittisen kulttuurin historia
  • Eurooppalainen kaupunkihistoria
  • Taloushistoria sekä yritysten ja yhteiskunnan väliset suhteet Suomessa
  • Kansallinen ja kansainvälinen historiakulttuuri
  • Ympäristö- ja ilmastohistoria
  • Vallan ja väkivallan historia