Ura ja työelämä

Historiasta valmistuneilla on humanistinen generalistitutkinto.

Uramahdollisuudet ovat monipuoliset. Perinteisesti monista tulee tutkijoita ja opettajia, osa taas suuntautuu arkisto-, kirjasto- tai museoalalle sekä esimerkiksi julkishallintoon ja erilaisiin tiedonhallintatehtäviin. Lisäksi historiasta valmistuneita löytyy muun muassa toimittajina, yrittäjinä ja viestinnän ammattilaisina.

Jos suunnittelet opettajan uraa, on suositeltavaa sisällyttää toisen opetettavan aineen opinnot kandidaatintutkintoon. Aineenopettajan pedagogiset opinnot puolestaan suoritetaan maisterivaiheessa. Voit tutustua tarkemmin opettajan pätevyyteen vaadittaviin opintoihin humanistisen tiedekunnan Opettajan pätevyys -sivulla!

Tutustu tarkemmin historiasta valmistuneiden urapolkuihin Töissä.fi-palvelussa ja 375 humanistia -sivustolla.

Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

 • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
 • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
 • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
 • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
 • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Maisteriopintomahdollisuudet

Tultuasi hyväksytyksi historian kandiohjelmaan, saat samalla oikeuden suorittaa maisterin tutkinnon historian maisteriohjelmassa. Voit halutessasi hakea myös muihin humanistisen tiedekunnan ja laajemminkin Helsingin yliopiston maisteriohjelmiin. 

Esimerkkejä valmistuneiden sijoittumisesta työelämään

Listassa on esimerkkejä historiasta valmistuneiden sijoittumisesta työelämään.

Yli­opis­tot ja kor­kea­kou­lut

 • tutkimus & opetus, hal­lin­to

Jul­kis­hal­lin­to

Esim.

 • ministeriöt
 • eduskunta
 • Suomen Akatemia
 • kunnat
 • YLE

Opetus, museot ja ar­kis­tot

Esim.

 • museonjohtaja
 • arkistonjohtaja
 • suunnittelija
 • historian- ja yhteiskuntaopin opettaja

Jär­jes­töt (kansalaisjärjestöt, ammattiliitot, säätiöt)

Esim.

 • asian­tun­ti­ja
 • kou­lut­ta­ja
 • suun­nit­te­li­ja
 • toiminnanjohtaja

Yri­tyk­set

Esim.

 • konsultti
 • kustannustoimittaja
 • projektipäällikkö
 • tiedottaja
 • toimittaja
 • tuottaja

Yrit­tä­jät & free­lance­rit

Esim.

 • freelancetoimittaja
 • kirjailija
 • tiedonhallinta
 • tietokirjailija
Alumnitarina: Kaari Utrio

Kaari Utrio on Suomen suosituimpia kirjailijoita. Hänen historiallisia romaanejaan ja tietokirjojaan on lukenut jo useampi sukupolvi. Nuori Utrio ei kuitenkaan unelmoinut kirjoittamisesta, hänen aikomuksensa oli ryhtyä historiantutkijaksi. Mutta haaveelle oli voittamaton este: “Minulla oli mielikuvitus, valtava, hillitön, kuriton mielikuvitus.”

Kaari Utrio 375 humanistia -sivustolla

Alumnitarina: Mikko Tolonen

Mikko Tolonen on aate- ja filosofian historian tutkija. Hän on viettänyt siivun elämästään pohtiessaan, miksi yksityiset paheet aiheuttavat myös yhteistä hyvää. Tolonen koki postdoc-vaiheessa herätyksen modernien tietojenkäsittelymenetelmien sovellusmahdollisuuksiin historiantutkimuksessa. Sittemmin hän on jäänyt koukkuun digitaalisiin ihmistieteisiin.

Mikko Tolonen 375 humanistia -sivustolla

Alumnitarina: Marjo Timonen

Marjo Timonen tietää usein jo ennakkoon, mistä tv-uutisissa puhutaan. Hänen tehtävänään eduskunnan tieto- ja viestintäjohtajana on tiedottaa eduskunnasta ja edistää työpaikkansa avoimuutta, julkisuutta ja vuorovaikutusta. Suomen eduskunta on maailman avoimin parlamentti, mistä voidaan kiittää myös Marjo Timosen hankkimaa rautaista ammattitaitoa viestinnän johtotehtävissä.

Marjo Timonen 375 humanistia -sivustolla

Alumnitarina: Mika Huovinen

Mika Huovinen vannoi ainejärjestön 30-vuotishistoriikin toimitettuaan, että tämä olisi hänen elämänsä viimeinen deadline. Niin ei käynyt, sillä nykyään hänen graafisen suunnittelun toimistollaan on toistasataa deadlinea vuodessa. Huovisen mukaan yritystoiminnan onnistumisen tekee mahdolliseksi oman asiantuntemuksen ja kokemuksen lisäksi laaja kaveriverkosto, joka on perua opiskeluajoilta.

Mika Huovinen 375 humanistia -sivustolla

Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.

Lue lisää Helsingin yliopiston alumneista ja heidän toiminnastaan.

Etsi Helsingin yliopiston alumneja Linkedinistä.

Opi lisää Helsingin yliopiston alumniyhdistyksestä.