Ura

MAAT 49 1500

Biologian kandiohjelmasta valmistunutta rohkaistaan hakeutumaan työelämään. Valmistuneella on seuraavia uramahdollisuuksia:

  • tutkimusryhmän avustaja sekä perus- että soveltavassa tutkimuksessa (yliopistot, virastot, tutkimuslaitokset)
  • avustaja, asiantuntija tai luontokartoittaja ympäristö- ja luonnonsuojelutehtävissä (virastot, yritykset, tutkimuslaitokset)
  • viestintätehtävät (sanoma- ja aikakauslehdet sekä muu media)
  • maisterivaiheen opiskelija jossakin maisteriohjelmassa (katso kohta "Vastaavat maisteriohjelmat")

Lisätietoa työelämään sijoittumisesta muun muassa:

Katso uratarinoita myös vastaavien maisteriohjelmien Ura-sivuilta: