Alaluokat
Helsingin normaalilyseossa on lukuvuonna 2021 - 2022 peruskoulun alaluokat 1 - 3 ja alaluokkien opetus laajenee tulevina vuosina kattamaan luokat 1 - 6.

[Tähän alaluokkien esittelyteksti]

Alaluokkien hallinnollisista asioista vastaa Helsingin normaalilyseon apulaisrehtori Olli Hyvönen.

Helsingin normaalilyseon perusopetuksen rehtori on Juha-Pekka Husso.

Alaluokkien opettajat ovat Anne Lagerstam (1. lk), Anna Damskägg (2. lk) ja Päivi Okkonen (3. lk).

Tietoa oppilaiden osallisuudesta ja oppilaskunnan hallituksesta.

Koulussa tuetaan koulun ja kodin yhteistyöllä kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.

Koulun ja kodin välisessä yhteistyössä käytetään päivittäin Wilma-järjestelmää.

Helsingin normaalilyseon vanhemmilla on aktiivinen vanhempainyhdistys, jonka kanssa koulu tekee yhteistyötä. Tarkemmat tiedot vanhempainyhdistyksen toiminnasta löytyvät omalta sivultaan: Vanhempainyhdistys

Asiakirjat ja lomakkeet

Helsingin normaalilyseon järjestyssäännöt Norssin järjestyssäännöt

Ilmoittautumislomake alaluokille:  lomake

Ilmoittautumislomake yläluokille:  lomake