Valmistuneen puhe

OTM Karin Cederlöfin pitämä valmistuneen puhe oikeustieteellisen tiedekunnan syksyn valmistujaisjuhlassa 18.12.2020.

Bästa dekanus, fakultetspersonal och framförallt: bästa nyutexaminerade,

i augusti 2013 stegade jag för första gången in här på Porthania för att påbörja mina juridikstudier. Mycket var annorlunda då: inte minst det att vi kunde studera och träffa varandra fysiskt och inte virtuellt. För somliga av oss har åren präglats av ett aktivt studieliv och verksamhet i studerandeföreningar, för andra av t.ex. rättegångstävlingar eller praktik. Det vi alla ändå har gemensamt här idag är den juridiska examen vi har avlagt och den akademiska bildning som vi fått vid vår fakultet. Därför vill jag framföra några synpunkter på vår examen och hur studierna har utvecklats under vår tid vid fakulteten. 

Tutkintomme ja opintomme ovat viime vuosien aikana olleet murroksessa. Yliopistomme on käynyt läpi isoja leikkauksia, tutkintoa on uudistettu ja opiskelijavalinta on muuttunut. Opetus ja opiskelu ovat yhä enemmän siirtyneet digitaalisille alustoille, ja koronapandemian takia yliopisto on ollut jopa suljettuna. Erityisesti kulunut vuosi on tuonut mukanaan haasteita, kun valmistuminen on häämöttänyt horisontissa, mutta kirjastot ja yliopisto ovat olleet kiinni. Opiskeluaikamme on varsinkin loppua kohti ollut poikkeuksellisen vaiherikas.

Opintoja koskevista keskusteluista erityisesti on jäänyt mieleeni debatti opiskelijoiden sitoutumisesta opiskeluun. Vuonna 2015 tiedekunnassa järjestettiin paneelikeskustelu, jonka otsikkona oli “Yliopistokampus vai intialainen basaari?”. Tiedekunnan henkilökunnan puolelta nähtiin, että opiskelijat eivät olleet sitoutuneita opintoihin, kun ansiotöitä usein priorisoitiin luentojen ja opintojen sijaan. Opiskelijoiden suunnalta taas katsottiin, että massaluennot eivät olleet antoisia, ja että työkokemusta omalta alalta on syytä kerryttää jo opintoaikana. Kun nyt vuosien jälkeen tarkastelee tuolloin käytyä keskustelua, voi nähdä, että debatti oli oire niistä puutteista, mitä tutkinnossa ja opintojen toteuttamisessa aiemmin vallitsi. 

Viime vuosien aikana on kuitenkin ollut ilahduttavaa seurata, kuinka opintoja on määrätietoisesti kehitetty parempaan suuntaan. Yliopistolaajuinen tutkintouudistus Iso Pyörä on tässä ollut avainasemassa. Ison pyörän myötä on yhä enemmän siirrytty pois massaluennoista muihin opetusmuotoihin, kuten pienryhmäopetukseen ja ryhmätyöskentelyyn. Oma arvioni on, että opintojen mielekkyys ja niiden tavoitteet toteutuvat paremmin näillä uusilla menetelmillä. Kiitos kuuluu sekä tiedekunnalle että opiskelijayhteisölle tästä pitkäjänteisestä työstä opintojen kehittämisen eteen. Tuntuu hyvältä jättää taakseen tiedekunta, jossa opintoja määrätietoisesti kehitetään parempaan suuntaan tulevia opiskelijasukupolvia silmällä pitäen. 

Vi examinander står nu som unga jurister till arbetslivets förfogande. Vi har den fördelen att vår examen är efterfrågad inom alla sektorer i samhället. Eftersom vår examen är en generell juristexamen har vi alla dörrar öppna. Juridisk kunskap behövs inom företagsvärlden, offentliga sektorn, politiken och media, för att nämna några exempel. Vissa av oss har säkert en klar bild ren av vad de vill göra med sin karriär, andra är ännu inte helt säkra. Det trösterika är att den juridiska utbildningen kan vara språngbräda till många olika arbetsmöjligheter, och att man under karriären har goda möjligheter att också byta bana.

Jag vill till slut passa på att gratulera alla mina medexaminander och önska er lycka till i kommande värv. On ollut onni saada opiskella ja samalla kasvaa juristiksi Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Kiitos näistä vuosista!