Väkivallattomat toisinajattelijat jäävät terrorisminvastaisen taistelun jalkoihin

Terrorisminvastainen taistelu on rajoittanut myös väkivallattomien toisinajattelijoiden liikkumatilaa maailmassa, todetaan Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tarkastettavassa väitöskirjassa. VTM, OTL Julia Janssonin mukaan terrorismin poliittisuus on pitkään vaikeuttanut oikeudellista yhteistyötä kansainvälisesti. Kuitenkin 1990-luvulta lähtien terrorismia on epäpolitisoitu, jotta yhteistyö on helpottunut.

Suhtautumalla terrorismiin ei-poliittisena rikollisuutena, terrorismi on voitu erottaa “hyväksyttävistä” poliittisista rikoksista. Kyseessä on selkeä muutos aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna, sillä terrorismia on tyypillisesti pidetty poliittisena rikollisuutena. Yksi syy epäpolitisoinnille on ollut luovutussopimuksissa 1830-luvulta lähtien usein käytetty poliittisten rikollisten suojeluun tarkoitettu poikkeuslauseke. Poliittisia rikollisia pidettiin pitkään “jalompina” kuin muita rikollisia, koska he toimivat “epäitsekkäistä” syistä.

Liberalismin hengessä monet valtiot halusivat pidättää oikeuden kieltäytyä luovuttamasta rikollisia, joiden teoilla katsottiin olevan poliittinen luonne. Kun terrorismi alkoi nousta kansainväliseksi uhkaksi 1960–1970-luvuilta lähtien, poliittisia rikoksia koskevan poikkeuksen soveltaminen osoittautui yhä vaikeammaksi, Poikkeuksen nojalla tuomioistuimet epäsivät joidenkin terroristeina pidettyjen henkilöiden luovutuspyynnöt, mikä synnytti kritiikkiä. Tämän takia poikkeusta alettiin rajoittaa siten, että mahdollisuudet väkivaltaisten rikollisten suojeluun vähenivät.

Väitöskirjan mukaan terrorismin uhka on johtanut poliittisten rikollisten romantisoinnin romuttamiseen. Näiden muutosten seurauksena poliittisilla rikollisilla on aiempaa vähemmän liikkumavaraa ja oikeudellista turvaa. Väkivallattomat toisinajattelijat ovat näin ollen osin jääneet terrorisminvastaisen taistelun jalkoihin. On myös mahdollista, että poliittisia rikollisia suojannut turva poistuu lopulta kokonaan.

VTM, OTL Julia Jansson väittelee 9.6.2018 kello 10 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "The Death of the Freedom Fighter - How the Threat of Terrorism is Suffocating the Protection of Political Criminals". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Metsätalo, Unioninkatu 40, ls 6.

Vastaväittäjänä on Dr Saskia Hufnagel, Queen Mary University of London, ja kustoksena on professori Jukka Kekkonen.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa

Väittelijän yhteystiedot:
Julia Jansson
julia.a.jansson@gmail.com