Väitöstilaisuuksien lukumäärä lähes tuplaantui vuonna 2020

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa järjestettiin vuonna 2020 yhteensä 20 väitöstilaisuutta. Se on selvä kasvu viime vuoteen verrattuna, jolloin tiedekunnassa järjestettiin 12 väitöstilaisuutta.

– Väitösten määrä on suuri koronavuodesta huolimatta. Tämä on erittäin hyvä saavutus, tiedekunnan tutkimuksesta vastaava varadekaani Taina Pihlajarinne sanoo.

Pihlajarinteen mukaan väitösaiheet ovat erittäin monipuolisia ja ne heijastavat tiedekunnan kattavaa tutkimustoimintaa.

– Mukana on aiheita esimerkiksi kestävyystutkimukseen ja teknologiaan liittyvistä oikeudellisista ongelmista kuin myös perinteisimmiltä alueilta. Väitöskirjoista 11 on kirjoitettu englanniksi ja 9 suomeksi. Englannin kielen vahva asema heijastaa oikeustieteen kansainvälistymistä, mutta tästä näkyy, että suomeksikin kirjoitetaan kuitenkin edelleen merkittävä osuus väitöskirjoista.

Koronavirus vaikutti suuresti väitöstilaisuuksien järjestämiseen. Väittelyt pysähtyivät kuin seinään maaliskuussa viruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia. Parin kuukauden mittaisen tauon jälkeen väitöstilaisuudet voitiin taas aloittaa toukokuun puolivälissä etäyhteyksien avulla. Kevään peruutukset ja epävarma tilanne aiheuttivat osaltaan myös sen, että syksyllä väitöstilaisuuksia oli välillä lähes ruuhkaksi asti.

– Pandemia on aiheuttanut ylimääräisiä epävarmuustekijöitä, suunnitelman muutoksia ja viiveitä väittelijöille. Toki etäväitöksissä tunnelma on hieman erilainen ja vapaamuotoisen keskustelun määrä väistämättä vähäisempi. Myös karonkan järjestäminen on luonnollisesti ollut vaikeaa tai mahdotonta näissä oloissa.

Etäväitökset ovat kuitenkin myös tuoneet mukanaan uusia mahdollisuuksia. Monet ovat arvostaneet mahdollisuutta seurata väitöksiä esimerkiksi kotoa käsin ja väitöstilaisuuksien seuraajamäärät ovat näin ollen nousseet.

– Olemme oppineet, että esimerkiksi etäväitöskin on hyvä vaihtoehto ja asiat sujuvat myös siinä ihan mallikkaasti. Kokemus kenties madaltaa kynnystä hyödyntää teknologiaa vastaisuudessakin erilaisissa poikkeuksellisissa tapauksissa myös väitösten yhteydessä, Pihlajarinne sanoo.

Vuonna 2020 oikeustieteellisessä tiedekunnassa väitelleet:

Tapia Navarro, Nadia: The Meanings of Victimhood 'From Below': How Victims of Mass Atrocity Use the Category of Victim in Colombia and its Relevance for Victims at the International Criminal Court 

Collin, Jesse: Osake ja modernit arvopaperimarkkinat

Tan, Xiaowen: The Rules of Evidence in Private Enforcement of the EU Competition Law

Nugroho, Adrianto: Legal Certainty and the Beneficial Ownership Requirement of International Tax Law

Kari, Ville: On the Classical Doctrine of Civil War in International Law

Forji Amin, George: Encountering Underdevelopment: International Law, Capital Accumulation and the Integration of Sub-Saharan Africa into the World System (1492-1900)

Lundstedt, Tero: From Kosovo to Crimea: The Legal Legacies of the Socialist Federal Dissolutions

Soini, Sirpa: Geenitestaus ja lakien henki: tutkimus geenitestien sääntelystä

Zhang, Kangle: Not Equal: Towards an International Law of Finance

Tolttila, Karri: Eurooppalainen pidätysmääräys ja rikoksentekijän luovuttamisen aineelliset edellytykset – EU:n luovuttamislainsäädäntö suomessa

Nieminen-Finne, Hanna: Asiantuntija tuomarina – tekniikan ja luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarit ympäristönsuojeluasioissa

Perätalo, Katja: Vastuumuotoerottelu ja rakennusurakka: Velvoiteoikeudellinen tutkimus sopimuksen ja deliktin väliselle rajapinnalle sijoittuvista vahingonkorvauskysymyksistä rakennusurakan vastuuasetelmien kontekstissa

Koivukari, Kristiina: The crumbling narrative of modern European criminal justice

Tikka, Katja: Laivojen tuomaa lakia: Ruotsin ensimmäiset kauppakomppaniat 1600-luvulla

Lukkari, Hanna: Law, Politics and Paradox: Orientations in Legal Formalism

Mehling, Michael: Instrument Choice for Climate Change Mitigation: A Legal Perspective

Glover, Edinam: PRE-COLONIAL, COLONIAL AND POST-COLONIAL FOREST LEGISLATION, FOREST POLICIES AND PRACTICES: Forest Law, Forest Policy and Enforcement Mechanisms for Protection of Forest Resources in the Suda

Häkkinen, Esko: Institutionalistinen kriminaalipolitiikan teoria ja suomalaisen rikosoikeuden muotoutuminen 1910-luvulta 2010-luvulle

Rankinen, Juho: Rikosoikeudellisesta huolimattomuudesta ja huolesta rikosoikeuteen

Hanninen, Minna: Ihmisperäiseen materiaaliin perustuvan keksinnön patentoitavuus perus- ja ihmisoikeuksien kannalta