Uusi valtakunnallinen oikeustieteen yhteisvalinta näkyy hakijatilastoissa

Oikeustieteen alalla on keväällä 2018 siirrytty yhteisvalintaan. Yhteisvalinta koskee haun suomenkielistä kiintiötä ja siinä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot. Yliopistot käyttävät valinnassa yhteistä valintakoetta ja yhteisiä valintaperusteita. Oikeustieteestä kiinnostuneet hakijat ovat voineet ensimmäistä kertaa hakea kaikkiin oikeustieteen alan hakukohteisiin ja sen voi tehdä siis yhdellä kokeella.

Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan hakeneiden määrä nousi vuonna 2018. Kaikkiaan Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan vuoden 2018 yhteishaussa oli hakukohteena maininnut 4871 hakijaa. Ensisijaisesti Helsingin oikeustieteellisen oikeusnotaarin koulutusohjelmaan (suomenkielinen kiintiö) haki 2758 henkilöä. Vastaava luku vuoden 2017 haussa oli 2043 hakijaa, joten kasvua on 715 hakijaa. Kaikkiaan yhteisvalinnassa Helsingin oikeustieteellisen oikeusnotaarin koulutusohjelman (suomenkielinen kiintiö) oli hakukohteena maininnut 4357 hakijaa. Tässä ovat mukana kaikki ne, jotka ovat maininneet Helsingin oikeustieteellisen joko ensisijaisena tai muuna hakukohteena.

Oikeusnotaarin koulutusohjelman ruotsinkielisessä kiintiössä hakumäärä pysyi edellisvuoden kaltaisena (vuonna 2018 177 hakijaa; vuonna 2017 170 hakijaa). Tilastollisesti Vaasan koulutusyksikön osalta kasvu vaikuttaa mittavalta, koska Vaasan yksikön on yhteisvalinnassa hakukohteena maininnut 2152 hakijaa (suomenkielinen kiintiö) ja 53 hakijaa (ruotsinkielinen kiintiö). Vastaavat luvut ovat vuoden 2017 osalta 203 (suomenkielinen kiintiö) ja 54 (ruotsinkielinen kiintiö). Huomattava hakijamäärän kasvu johtuu siitä, että yhdellä kokeella voi hakea useampaan hakukohteeseen ja monet oikeustieteen alan hakijat ovat maininneet myös Vaasan yksikön hakukohteena. Ensisijaiseksi hakukohteeksi Vaasan yksikön on vuoden 2018 yhteisvalinnassa valinnut 150 hakijaa (suomenkielinen kiintiö) ja 44 hakijaa (ruotsinkielinen kiintiö).

Opiskelijaksi Helsingin yliopistoon