Uusi neuvottelukunta aloittaa työnsä

Oikeustieteellisen tiedekunnan uusi neuvottelukunta on valittu ja kokoontuu ensimmäiseen tapaamiseensa 27.3.2018. Neuvottelukunnan tehtävänä on tukea tiedekuntaa sen kehittäessä toimintaansa.

Jäsenet tuovat sidosryhmien ja yhteistyötahojen näkemyksiä tiedekuntaan kohdistuvista odotuksista. Tiedekunta saa arvokasta palautetta jäseniltä strategisen suunnittelunsa tueksi.

Neuvottelukunta kokoontuu yleensä kaksi kertaa lukuvuodessa keskustelemaan tiedekunnan opetuksen ja tutkimustoiminnan sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kysymyksistä. Neuvottelukunnan kautta tiedekunta pitää yhteyttä ympäröivään yhteiskuntaan, lakimieskuntaan, alumneihin ja eri yhteistyötahoihin yliopiston sisällä sekä opiskelijoihin.

Oikeustieteen neuvottelukunta voi antaa tiedekunnalle suosituksia strategisista toimintalinjauksista ja tehdä tiedekunnalle toimenpide-ehdotuksia. Neuvottelukunta ei kuitenkaan tee tiedekuntaa sitovia päätöksiä.

Puheenjohtajana toimii dekaani Pia Letto-Vanamo ja koordinaattorina viestinnän asiantuntija Tapio Kovero. Myös varadekaanit osallistuvat neuvottelukunnan toimintaan asiantuntijoina.

Neuvottelukunnan jäsenet osallistuvat ensimmäisen kokouksensa jälkeen tiedekunnan alumni- ja sidosryhmätilaisuuteen ”Oikeustiede työelämän murroksessa” Tiedekulmassa klo 17.15 alkaen.

Neu­vot­te­lu­kun­nan jä­se­net 2018–2021:

 • OTT Heidi Andersson
 • kansanedustaja Anna-Maja Henriksson, Suomen eduskunta
 • johtokunnan jäsen Klaus Cawén, Kone Oyj
 • puheenjohtaja Nora Liimatainen, Codex r.f.
 • asianajaja Markku Fredman, Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
 • asianajaja Rainer Hilli, Asianajotoimisto Roschier
 • puheenjohtaja Jemina Fallenius, Pykälä ry.
 • oikeusneuvos Niilo Jääskinen, Korkein hallinto-oikeus
 • oikeusneuvos Juha Häyhä, Korkein oikeus
 • presidentti Mikko Könkkölä, Helsingin hovioikeus
 • asianajaja Kari Lautjärvi, Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius
 • johtaja Heidi Merikalla-Teir, Keskuskauppakamari
 • puheenjohtaja Sofia Kinnunen, Justus ry.
 • oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen, Amnesty International, Suomen osasto
 • toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, Finanssiala ry
 • johtaja Ilkka Rahnasto, Nokia Oyj
 • lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto
 • kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, Helsingin kaupunki
 • apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, Suomen eduskunta
 • johtaja Eero Blåfield, Suomen Lakimiesliitto
 • hallitusneuvos Elise Pekkala, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • toimitusjohtaja Timo Viherkenttä, Valtion Eläkerahasto

Lisätietoja: viestinnän asiantuntija Tapio Kovero (comms-citycentre@helsinki.fi)