Tekoälyn hyödyntäminen uutistuotannossa muuttaa tekijänoikeutta - tutkimushanke sai mittavan rahoituksen

Helsingin Sanomain Säätiö on myöntänyt 215 000 euron apurahan oikeustieteellisen tiedekunnan tekoälyn hyödyntämiseen liittyvien oikeudellisten haasteiden tutkimukseen.

Hanketta johtaa professori Taina Pihlajarinne ja projektin muut jäsenet ovat tutkijatohtori Anette Alen-Savikko, apulaisprofessori Katri Havu, tutkijatohtori Riikka Koulu sekä tutkijatohtori Juha Vesala.

Hankkeessa tutkitaan tekoälyn hyödyntämistä uutistuotannossa ja siihen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tekoälyjournalismi luo haasteita oikeudelliselle sääntelylle.

Tekoälyn oikeudellista tarkastelua ei ole vielä paljon tehty, ja siksi asiaan liittyvät oikeudelliset kysymykset ovat osin vielä ilmassa. – Tarvitaan erittäin suuria muutoksia olemassa oleviin oikeudellisiin tarkastelutapoihin, Pihlajarinne sanoo.

Tekoälyn käyttö journalistisessa tarkoituksessa horjuttaa tekijänoikeudellisen ajattelun perusrakenteita. – Voimassaoleva tekijänoikeus lähtee siitä, että tekijyys on suhteellisesti yksinkertaisesti määriteltävissä: on luova ihminen, joka saa tekijyyden tekemäänsä teokseen. Mutta entä sitten kun luovat valinnat tekeekin algoritmi? Ketä pitää suojata ja pitääkö suojata ketään? Taina Pihlajarinne pohdiskelee. Tekijyyden hämärtyminen on hyvin keskeinen kysymys.

Ketä pitää suojata ja pitääkö suojata ketään?

Olennaista myös on, millaisilla oikeudellisilla keinoilla markkinoiden toimivuus uutistuotannossa voidaan varmistaa. Lisäksi tarkastellaan tekoälyä hyödyntäen julkaistun sisällön aiheuttaman vahingon korvaamista koskevia kysymyksiä. – Tarkoituksena on jatkossa tutkia myös tekoälyn oikeudellisia näkökulmia vielä laajemmin, mutta liikkeelle lähdetään tekoälyjournalismista, sillä se on jo kehittynyt hyvin konkreettiselle tasolle, Pihlajarinne kertoo.

Hankkeen aluksi järjestetään kick off -tilaisuus, johon mukaan kutsutaan käytännön toimijoita – uutissovelluksien käyttäjiä ja kehittäjiä. Monialaisen yhteistyön avulla pyritään kartoittamaan alaa. – Myös mediatutkijoiden sekä tekniikan tutkijoiden kanssa on tarkoitus tehdä yhteistyötä, Pihlajarinne korostaa.

Helsingin Sanomain Säätiön verkkosivut