Tapani Lohi Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi

Suomalainen Tiedeakatemia on tieteellinen yhdistys, johon kutsutaan jäseneksi korkeatasoisia tutkijoita. Tiedeakatemian uusin jäsen on dosentti, siviilioikeuden yliopistolehtori Tapani Lohi.

Oikeusneuvos, dosentti Pertti Välimäki on tuoreessa Lakimies-lehden numerossa lausunut Lohen uusimmasta teoksesta, lähes tuhatsivuisesta kirjasta "Aviovarallisuusoikeus" muun muassa seuraavaa: "Kaikkea kirjoittajan sanomista hallitsee intohimo kvaliteettiin. Teosta voi suositella malliksi kaikille siviilioikeuden tutkijoille, joita askarruttaa kysymys , miten hyvää tieteellistä lainoppia kirjoitetaan."

Lue lisää Suomalaisen Tiedeakatemian verkkosivuilta

Suomalaisen Tiedeakatemia

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Tiedeakatemialla on yli 700 kotimaista ja 180 ulkomaista jäsentä, jotka on kutsuttu jäseniksi tieteellisten ansioidensa perusteella. Se järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kustantaa tieteellisiä julkaisuja ja tekee aloitteita ja antaa lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Suomalainen Tiedeakatemia jakaa vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa apurahoja, erityisesti nuorille tutkijoille.