Susanna Lindroos-Hovinheimo: Ilman tutkimusta oikeuteen vaikuttavat ideologiat jäävät herkästi huomiotta

Yksityisyyden suojelu on yleistynyt vuosikymmenessä valtavasti. Susanna Lindroos-Hovinheimo tarkastelee ilmiötä EU:n tietosuojasääntelyn näkökulmasta.

Mitä tutkit?

Tutkin oikeuden roolia yhteiskunnassa. Selvitän, miten oikeus muokkaa yhteiskuntaa ja millaisia valtarakenteita oikeus tukee. Tutkimustyöni keskittyy tällä hetkellä erityisesti Euroopan unionin oikeuteen.

Mihin ja miten oman tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Oikeudellisen tiedon lisääminen on välttämätöntä, jotta oikeudenmukaisuuskin lisääntyy yhteiskunnassa.

Kaikki, jotka soveltavat oikeutta, myös tulkitsevat sitä. Tutkimuksen kautta voimme tarkastella kriittisesti oikeuden päätöksiin vaikuttavia ideologioita. Ilman tutkimusta ne voisivat herkästi jäädä huomiotta.

Paljastamalla mitä oikeuden pinnan alla tapahtuu, voimme esimerkiksi kiinnittää huomiota siihen, vastaako tuomareiden tulkintatoiminta niitä arvoja, joita yhteiskunta haluaa ylläpitää.

Mikä omalla alallasi erityisesti inspiroi sinua juuri nyt?

Tällä hetkellä minua inspiroi erityisesti oikeus yksityisyyteen. Yksityisyyden suojelu on lisääntynyt valtavasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Haluan selvittää filosofisia ja ideologisia taustaoletuksia, jotka vaikuttavat EU:n uuden tietosuojasääntelyn taustalla.

 

Susanna Lindroos-Hovinheimo on julkisoikeuden professori oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Lue Susanna Lindroos-Hovinheimon ajatuksia EU:n tietosuojakäytännöistä.

Tutustu Lindroos-Hovinheimon tutkimusryhmään Reconfiguring Privacy.

Katso Susanna Lindroos-Hovinheimon uuden professorin tervetuliaisluento 29.5.2019.

Tutustu muihin Helsingin yliopiston uusiin professoreihin.