Roschier tukee Helsingin yliopiston oikeustieteellistä koulutusalaa

Roschier lahjoittaa 100 000 euroa Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahastoon. Lahjoitus kohdennetaan oikeustieteelliselle koulutusalalle. Lahjoituksen tarkoituksena on myötävaikuttaa kansainvälisesti kilpailukykyisen ja korkeatasoisen oikeustieteellisen koulutuksen tarjontaan maassamme suomeksi ja ruotsiksi.

– Lahjoitus on meille tärkeä investointi tulevaisuuteen erityisesti nyt, kun koulutukseen käytettäviä varoja supistetaan jatkuvasti, Roschierin hallituksen puheenjohtaja Rainer Hilli sanoo. Monipuolista yhteistyötä Roschier on tehnyt yliopiston kanssa jo pitkään ja haluaa kehittää sitä jatkuvasti. – Haluamme, että yliopisto on ajan hermolla, mitä yliopisto on tähänkin saakka ollut, toteaa Hilli.

Roschier on yksi Pohjoismaiden johtavista asianajotoimistoista, joka työllistää yli 100 juristia Suomessa ja saman verran Ruotsissa. Merkittävänä alan toimijana Roschierille on tärkeää olla mukana kehittämässä Suomen suurinta yliopistoa.

Oikeustieteen osaajia tarvitaan laaja-alaisesti nyt ja tulevaisuudessa. Digitalisaatiosta ja automatisaatiosta huolimatta juristeja tarvitaan yhä – ehkä jopa enemmän tulevaisuudessa on tarvetta inhimilliselle intuitiolle ja tulkinnalle.

– Samanaikaisesti koulutuksen yhteensovittaminen alati muuttuvan maailman tarpeisiin korostaa aktiivisen vuoropuhelun merkitystä tutkimuskentän, koulutuksen tarjoajien ja elinkeinoelämän välillä, Hilli jatkaa.

Lahjoitus on osa pitkäjänteistä yhteistyötä, jolla Roschier pyrkii edistämään vuorovaikutusta Helsingin yliopiston ja muiden oikeustieteellistä koulutusta tarjoavien yliopistojen kanssa alan opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi Pohjoismaissa.

Roschierin tekemä lahjoitus ohjataan Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahastoon, joka on osa valtion vastinrahaohjelmaa