Opetusavustajilta vauhtia digiloikkaan

Opetus ja opiskelu ovat keskellä muutoksia: koulutusohjelmia on uudistettu, digitaalisia työkaluja otetaan käyttöön aktiivisesti ja tehostetusti, työskentelytavat muuttuvat. Opiskelijoiden menestys on oikeustieteelliselle tiedekunnalle tärkeää ja siksi opetukseen halutaan panostaa. Ja jotta opetus sujuisi, tarvitsevat opettajat tukea työhönsä.

Uuden lukuvuoden alussa oikeustieteelliseen tiedekuntaan on otettu opetusavustajia, jotka työskentelevät opettajien tukena digitaalisessa opetuksen ja opiskelun välineiden viidakossa. Miten moodle toimii? Miten saan tentin verkkoon? Haluan perustaa blogin opetukseni tueksi – mitä teen? Miten luentoni verkkostriimaus järjestyy? Kahdeksan opetusavustajaa on valmiina auttamaan näissä ja monissa muissa käytännön kysymyksissä.

– Itse määrittelisin opetusavustajan roolin ja tehtävän eräänlaisena vertauskuvallisena orgaanisena palomuurina opettajien ja opiskelijoiden välissä. Meidän tehtävänämme ei suinkaan ole olla yksi lisäporras tiedekunnan sisäisessä byrokratiassa, vaan suodatin, joka mahdollistaa opettajille heidän tehtäviensä ydinalueelle keskittymisen, ja opiskelijoille tehokkaamman, nopeamman, keskitetyn vastauskanavan, kuvailee opetusavustajan työtä Alberto Guidastri, jonka vastuualueeseen kuuluvat rikos-, prosessi-, hallinto-, ympäristö- sekä yksityisoikeus I.

Oikeustieteen tutkintoja on uudistettu rohkeasti ja mukaan on otettu enemmän opiskelijaa osallistavia on-line-elementtejä. Luennot keskittyvät alkuviikkoihin, ja niitä varten jaetaan ennakkomateriaaleja, joten opiskelija tulee luennolle jo valmiiksi valmistautuneena ja asiaan perehtyneenä. Loppuviikkoon on varattu oikeustapausharjoituksia, joihin opiskelijat paneutuvat pienryhmissä – järjestäytyminen tapahtuu Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Koska oikeustieteellisen vuosikurssit ovat opiskelijamääriltään isoja, tuodaan opetukseen yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, mikä on vaikea muuten tavoittaa isolla vuosikurssilla ja perinteisessä luento-opetuksessa. Niistä tulee olemaan hyötyä opiskelijalle myös myöhemmin työelämässä.

Lopullisena tavoitteena on tietysti se, että opettaja oppii itsenäisesti toimimaan digitaalisessa ympäristössä. – Osaksihan meidän työmme on tehdä itsestämme tarpeettomia: nähdäkseni yritämme luoda parempia ja kestävämpiä systeemejä tuleville vuosille, jotta opetushenkilökunta pystyy vaivattomammin keskittymään opettamiseen, eikä opetuksen puitteiden rakentamiseen, sanoo Joona Havunen, joka avustaa ruotsinkielistä opetushenkilökuntaa sekä vastaa myös maisteriopintoihin liittyvästä tuesta.

Opetusavustajat tavoittaa sähköpostitse temaattisten kokonaisuuksien mukaan jaetuilla osoitteilla sekä kasvotusten Porthanian kolmannen kerroksen huoneesta 374 kello 9 ja 16 välillä, jolloin joka arkipäivä vähintään yksi opetusavustaja päivystää siellä.  – Meidän kesken delegointi toimii myös erinomaisesti, joten asiat siirtyvät nopeasti oikealle opetusavustajalle! kertoo Joona Havunen.

Opetusavustajia yhdistää kiinnostus yliopistoon työympäristönä sekä työn ja opiskelun joustava yhdistäminen. – Minua kiinnosti nähdä tiedekunnan toimintaa sisältäpäin ja edistää omalta osaltani opiskelijoiden kannalta hyviä käytäntöjä, kuvailee Johanna Rahnasto, joka vastaa International Business Law –maisteriohjelman opetuksen tuesta.

Tiedekunnan pitkien perinteiden keskellä sekä opiskelijoiden, opetushenkilökunnan ja hallinnon solmukohdassa työskentely vaatii paljon, kun opetusavustajien rooli ja tehtävänkuvakin on täysin uusi. Eri tahoilta saattaa tulla myös erisuuntaisia vaatimuksia.

– Haastavinta on varmaankin tiedonkulku ja koordinointi eri osapuolten ja liikkuvien osien välillä, kertoo Irma Elsilä, joka vastaa talouden, yhteiskunnan ja oikeuden temaattisesta kokonaisuudesta. – Haastavinta on ollut vastausten saaminen opiskelijoiden kysymyksiin, joista ei ole yleistä linjausta, säestää Esko Yli-Hemminki, jonka vastuualueeseen kuuluvat rikos-, prosessi-, hallinto-, ympäristö- sekä yksityisoikeus I, kuten Albertollakin. – Opettajien tavoittaminen on välillä hankalaa, koska kaikki eivät vastaa viesteihin kovin aktiivisesti, harmittelee puolestaan Johanna Rahnasto.

Työnsä opetusavustajat kokevat hyödylliseksi ja siten palkitsevaksi. Työn vapaus ja joustavuus sekä yhteistyö muiden kanssa tekevät siitä innostavaa. – Odotan oppivani paljon uutta yliopiston toiminnasta sekä Iso pyörä –uudistuksesta, kertoo Katja Repo, jonka vastuuteemat ovat oikeudellisen ajattelun perusteet sekä julkisoikeus.

– Työssä parasta on mukava työilmapiiri, hommat muiden opetusavustajien sekä hallinto- ja opetushenkilökunnan kanssa ovat sujuneet hyvin, iloitsee Esko Yli-Hemminki.

Osoitteet yhteydenottoa varten teemakokonaisuuksittain