Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta edelleen hyvin suosittu hakukohde

Keskiviikkona 3.4.2019 päättyneessä yhteishaussa oikeustieteellisen alan hakijamäärä nousi viime vuodesta 282 hakijalla ja kaikki yhteisvalinnan hakukohteet kasvattivat hakijamääriään. Yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin, Turun, Itä-Suomen ja Lapin yliopistot. Valinnassa käytetään yhteistä valintakoetta ja yhteisiä valintaperusteita.

Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan hakeneiden määrä nousi vuonna 2019. Kaikkiaan Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekunnan oikeusnotaarin koulutusohjelmaan haki 4 895 hakijaa. Tässä luvussa ovat mukana kaikki ne, jotka ovat maininneet Helsingin oikeustieteellisen joko ensisijaisena tai muuna hakukohteena. Ensisijaisesti Helsingin oikeusnotaarin koulutusohjelmaan, yhteisvalinnan suomenkielisiin hakukohteisiin Helsinkiin ja Vaasaan haki 3 402 henkilöä. Vastaava luku vuoden 2018 haussa oli 2 758 henkilöä. Oikeusnotaarin koulutusohjelman ruotsinkielisessä kiintiössä hakumäärä nousi tänä vuonna 239 hakijaan. Vuonna 2018 hakijoita oli 177 henkilöä.

Tänä vuonna oikeustieteellisen valintakokeiden valintakoekirjallisuus on sähköisesti ilmaiseksi ladattavissa. Valintakoekirjallisuus julkaistaan keskiviikkona 10.4.2019 klo 12 ja ohjeet materiaalin hankitaan löytyvät Unigrafian sivuilta.

Opiskelijavalinnat uudistuvat oikeustieteellisellä alalla todistusvalintaväylän avaamisen myötä. Ensi vuonna todistusvalinnalla valitaan 40 prosenttia uusista opiskelijoista. Oikeustieteellinen ala osallistuu Toinen reitti yliopistoon -hankkeeseen ja kehittää toisen asteen opiskelijoille uudenlaista näyttöreittiväylää opintojen pariin. Hankekausi ulottuu vuoden 2020 loppuun saakka, ja kausi tullaan käyttämään huolelliseen suunnitteluun.

Lisätietoa: Oikeustieteellisen alan valintakoekirjatiedot