Oikeustieteellinen tiedekunta panostaa täydennyskoulutuksen kehittämiseen - ammatilliseen OTL-tutkintoon liittyvää opetusta järjestetään vuoteen 2023 saakka

Viimeiset opiskelijat ammatilliseen OTL-tutkintoon valitaan tänä keväänä (hakuaika 2.−15.4.2019).

Oikeustieteellinen tiedekunta on 12.3.2019 pitämässään tiedekuntaneuvoston kokouksessa päättänyt käynnistää systemaattisen ja korkealaatuisen täydennyskoulutuksen suunnittelun. Suunnittelussa tehdään läheistä yhteistyötä tiedekunnan sidosryhmien kanssa.

− Päätös liittyy yliopistoille asetettuun niin sanottuun jatkuvan oppimisen velvoitteeseen. Samalla päätös liittyy huoleen, joka on syntynyt sen johdosta, että tiedekunta ei Helsingin yliopiston tutkintojärjestelmän muutosten vuoksi voi enää jatkaa ammatilliseen lisensiaatintutkintoon tähtäävän koulutuksen järjestämistä, oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Pia Letto-Vanamo toteaa.

Ammatillinen OTL-tutkinto on ollut joillekin nykyiseen täydennyskoulutukseen osallistuneille kannustin koulutukseen osallistumiseen. Esimerkiksi Helsingin hovioikeuspiirin ja tiedekunnan laatuhankkeeseen osallistuneista runsas 10 % on suorittanut tutkinnon.

Ammatilliseen OTL-tutkintoon liittyvää opetusta järjestetään tiedekunnassa vuoteen 2023 saakka, ja viimeiset opiskelijat tutkintoon valitaan tänä keväänä (hakuaika 2.−15.4.2019).

− Nyt alkavan suunnittelutyön tavoitteena on luoda laadukas ja monipuolinen täydennyskoulutusjärjestelmä, joka palvelee laajasti erilaisissa oikeudellisessa tehtävissä toimivia juristeja sekä takaa heille sertifioidun mahdollisuuden syventävään ja erikoistumista tukevaan koulutukseen, Letto- Vanamo kertoo.